Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars AS

2018-12-03 11:00
Lecturer: Ing. Milan Papež
Room: 474

Transfer learning is a principled methodology to exploit knowledge of an external agent in order to improve learning of a primary agent. This framework has become immensely useful in a multitude...

2018-09-17 11:00 Room: 474

Tématem semináře bude simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých scénářích radiačních nehod. Navazujeme na analýzu „nejhorších případů“ (worst-case analysis)...