Institute of Information Theory and Automation

ČSKI seminář: Modelovací jazyk Modelica a jeho použití

Lecturer: Ing. Filip Ježek
Institute: Univerzita Karlova v Praze
Date and time: 06.11.2012 - 14:00
Room: 3
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář se bude věnovat představení a využití jazyka Modelica jako vhodného jazyka pro popis a simulaci různorodých systémů. Modelica usnadňuje a zrychluje modelování komplexních fyzikálních systémů obsahujících např. elektrické, elektronické, hydraulické, tepelné, chemické a další procesně orientované komponenty. Nachází tak rozšiřující se uplatnění zejména v průmyslových aplikacích například v automobilovém průmyslu, energetice nebo v lékařství.

Na seminaři bude představena filozofie a hlavní koncepty jazyka, možné veřejně dostupné nástroje pro vytváření simulačních modelů pomocí jazyka Modelica.

Ing. Filip Ježek
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
Laboratoř biokybernetiky
a počítačové podpory výuky
Email: filip.jezek@lf1.cuni.cz
Institute of Information Theory and Automation