Institute of Information Theory and Automation

ČSKI seminář: Proč lidé počítají? Co lidé počítají?

Lecturer: Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
Date and time: 19.11.2013 - 14:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Výpočet je centrálním pojmem informatiky. Je proto s podivem, že po více než šedesáti letech života s počítači nedovedeme přesněji definovat, co je výpočet. Např. neumíme dobře odlišit věci, které provádějí výpočet, od těch ostatních. Ještě hůře, neumíme dobře programovat – neznáme reálný potenciál počítačů. Nevíme, jak mohou generovat novou znalost, normativně rozhodovat a být kreativní. Nemáme definici univerzálních výpočtů, která by nezávisela na simulaci.

V přednášce ukážeme nový pohled na výpočty jako na procesy generující znalosti. Tento přístup otevírá cestu k systematickému zodpovězení předchozích otázek.

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
oddělení fundamentálních témat
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 271/2
182 07 Praha 8
E-mail: jiri.wiedermann@cs.cas.cz

Institute of Information Theory and Automation