Institute of Information Theory and Automation

You are here

Služby přístupné z internetu

Přístup k poštovnímu serveru.
Přístup k FTP serveru.
Přístup k poštovním konferencím.

Streaming z přednáškového sálu
Vysílání je prováděno pro vybrané akce, pro jeho příjem je třeba mít nainstalovaný RealPlayer.
zajicek: 2011-04-06 10:03