Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Stručné porovnání klasifikace pomocí dynamické směsi a Markovského řetězce

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Date and time: 04.10.2010 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Jedním z recenzentů mého článku jsem byl vyzván, abych porovnal chování algoritmů pro odhad dynamické směsi s odhadem pomocí Markovského řetězce. V Matlabu jsem našel procedury pro čistě diskrétní Markovské řetězce. Vzešlo z toho porovnání o kterém krátce pohovořím na semináři.

Atachments:

AttachmentSize
04102010_MixHMM.pdf230.06 KB
Institute of Information Theory and Automation