Institute of Information Theory and Automation

Systém Mathematica - symbolické výpočty na stole i na webu

Lecturer: Ing. Lubomír Soukup, Ph.D.
Date and time: 02.12.2011 - 11:00
Room: 25
Department: Image Processing (ZOI)

Details:

Výpočetní systém Mathematica je na ústavní síti ÚTIA nainstalován již téměř 16 let, avšak doposud není v odpovídající míře využíván. Tento seminář má proto upozornit pracovníky ÚTIA na možnosti systému Mathematica, a to i ty, kteří si svůj oblíbený výpočetní nástroj (tzn. Matlab ;-)) již dávno vyhrali a jsou s ním spokojeni. Cílem semináře je představit hlavní výpočetní a zobrazovací možnosti systému Mathematica jak z hlediska zpracování obrazu, tak z hlediska obecného. Budou též zmíněny jeho základní odlišnosti od ostatních srovnatelných výpočetních nástrojů (Matlab, Maple). Zvláštní pozornost bude věnována prezentování interaktivních výpočtů v lokálním vývojovém prostředí i na Internetu. Hlavní vlastnosti systému Mathematica jsou popsány na stránkách Wolfram Research.
Institute of Information Theory and Automation