Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Stránka není přístupná, jen z budovy UTIA ano.

Vydávání přístupových chipů

Informace vydávání přístupových čípů

Žádosti o vydání elektronických čipů pro přístup do budovy podávejte "za celé oddělení", nejlépe formou interního sdělení se seznamem osob, jimž bude čip vydán a vyznačením oprávnění pro jednotlivé osoby:

  • Vchod ze dvora do budovy A(rampa).
  • Vchod ze dvora do budovy C.
  • Branka do dovora.
  • Brána do dvora (přiděluje se pouze se svolením vedení ústavu).
  • Branka a brána na vnější parkoviště.

Žádost je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu: chip@utia.cas.cz

Informace a návody

Import

222

clovek v poradku :)
//////////////////////////////////////////////////////


granty v poradku :)

Export do CVS

$node->nid => 868
$node->type => clovek
$node->language =>
$node->uid => 1
$node->status => 1
$node->created => 1231324601
$node->changed => 1337547854
$node->comment => 0
$node->promote => 0
$node->moderate => 0
$node->sticky => 0
$node->tnid => 0
$node->translate => 0
$node->vid => 7140
$node->revision_uid => 69
$node->title => Bican
$node->body =>
$node->teaser =>
$node->log =>
$node->revision_timestamp => 1337547854
$node->format => 3
$node->name => horakAdmin
$node->picture =>
$node->data => a:5:{s:14:"picture_delete";i:1;s:14:"picture_upload";s:0:"";s:5:"block";a:2:{s:4:"menu";a:2:{s:14:"menu-pracovn--";i:0;s:13:"menu-activity";i:0;}s:7:"comment";a:1:{i:0;i:0;}}s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:13:"form_build_id";s:37:"form-5708fcd94ee0b175482e9e1fc3fc3d8a";}
$node->path => people/bican
$node->field_pozice->0->value => Ph.D. student
$node->field_titul_za_jmnem->0->value =>
$node->field_domna_mailu->0->value => utia.cas.cz
$node->field_titul_ped_jmnem->0->value => Mgr.
$node->field_jmno->0->value => Jakub
$node->field_telefon->0->value =>
$node->field_linka->0->value => 2864
$node->field_mail->0->value => jbican
$node->field_fax->0->value =>
$node->field_odborn_zjmy->0->value => medical image registration
$node->field_uvazek->0->value => 30
$node->field_zatek_studia->0->value => 1096412400
$node->field_zatek_studia->0->timezone => Europe/Prague
$node->field_zatek_studia->0->timezone_db => Europe/Prague
$node->field_zatek_studia->0->date_type => datestamp
$node->field_typ_studia->0->value => kombinované
$node->field_tema_prace->0->value => Medical Image Registration and Fusion
$node->field_konec_studia->0->value =>
$node->field_konec_studia->0->timezone => Europe/Prague
$node->field_konec_studia->0->timezone_db => Europe/Prague
$node->field_konec_studia->0->date_type => datestamp
$node->field_extern_kolitel->0->value =>
$node->field_aktivn->0->value => Ne
$node->field_doktorand->0->value => Ano
$node->field_foto_verejna->0->value => Ano
$node->field_vedecky_pracovnik->0->value => Ano
$node->field_seznam->0->value => Ano
$node->field_linka2->0->value =>
$node->field_pozice_cz->0->value => Doktorand
$node->field_odborn_zjmy_cz->0->value => registrace medicínských dat
$node->field_podrobnosti_cz->0->value =>
$node->field_podrobnosti_cz->0->format =>
$node->field_tema_prace_cz->0->value =>
$node->field_obor_cz->0->value => Softwarové systémy
$node->field_persnum->0->value => 15025678
$node->field_mstnost->0->value => 23
$node->field_oddlen->0->value => ZOI
$node->field_web->0->value =>
$node->field_skolitel->0->nid => 74
$node->field_fakulta->0->value => Matematicko-fyzikální fakulta UK
$node->last_comment_timestamp => 1231324601
$node->last_comment_name =>
$node->comment_count => 0
$node->taxonomy => Array
$node->iids => Array
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation