Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Stránka není přístupná, jen z budovy UTIA ano.

VPN připojení do ÚTIA

VPN (anglicky virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byly na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení firemních notebooků kdekoliv na internetu do firemního intranetu (vnitřní firemní sítě).

Spamový filtr Barracuda

V UTIA je jako primární ochrana proti nevyžádané poště instalován spamový filter Barracuda spam filter 300. Toto zařízení umožňuje získávat provádět filtraci nevyžádané pošty na základě průběžně aktualizované databáze příznaků spamu spolu s využitím databáze počítačů, které pro svoji nekalou činnost využívají spameři po celém světě.

Na každý příchozí e-mail je aplikovaná řada testů:

Připojení síťových prostředků v ÚTIA

Přístup k síťovým diskům a tiskárnám pro Vaše PC zprostředkovává v současné době server jara.utia.cas.cz. Služba je přístupná ze sítě utia.cas.cz a některých sekcí sítě site.cas.cz (jako např. wifi, bluexx).

Pro úplnost zde uvádíme seznam disků a tiskáren, k nimž máte přístup. Podotýkám, že některé z diskových prostředků jsou přístupné pouze vybraným uživatelům. Server jara není uživatelům jinakpřímo přístupný.

Postup připojení počítače do sítě ÚTIA

  1. Vytiskněte si evidenční list počítače.
  2. V evidenčním listu vyplňte následující údaje:
    • Číslo místnosti ve které bude počítač připojen např.: 068
    • Číslo zásuvky do které bude počítač připojen, např.: 68.2.A V tomto případě je 68 číslo místnosti, 2 číslo rozvodné krabičky, které najdete natištěné na nálepce na krabičce, a A je označení konektoru rozvodné krabičky.
    • Jméno pod kterým bude počítač figurovat na síti, např.: kominik

Vnitřní předpisy

Kód Název Účinnost Ukončení Poznámka
2018_002Úprava systému benefitů01.01.2018-Dodatek k 2014_001edit
2018_001Vnitřní mzdový předpis01.01.2018-Nahrazuje předpisy 2013_003, 2014_004 a 2015_004edit
2017_003Jednotná podoba názvu ústavu01.01.2018-Nahrazuje předpis 2014_008edit
2017_002Požadavky pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů24.10.201724.10.2021edit
2017_001Ochrana práv zaměstnavatele 10.01.2017-Doplnění Pracovního řádu 2007_006edit
2016_006Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.2016-Nahrazuje 2013_002edit
2016_005Zpracování smluv podle zákona o registru smluv01.07.2016-edit
2016_004Způsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO projekt č. FR-TI4/43631.05.2016-edit
2016_003Úprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav01.02.2016-Nahrazuje 2007_014edit
2016_002Spisový a skartační řád01.01.2016-Nahrazuje 2013_004edit
2016_001Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2016-Dodatek k 2010_005edit
2015_004Dodatek mzdového předpisu01.01.201631.12.2017edit
2015_003Domácí řád školicího a rekreačního střediska01.05.2015-edit
2015_002Finanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců01.04.2015-edit
2015_001Obvyklá mzda pro účely projektů01.03.2015-edit
2014_008Jednotná podoba názvu ústavu01.01.201531.12.2017edit
2014_007Dodatek interního předpisu 2007-010 - Organizační řád01.01.2015-Zrušení centra DARedit
2014_006Čerpání benefitů - dodatek21.10.201421.10.2024Dodatek k předpisu 2014_001edit
2014_005Pravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny06.06.2014-edit
2014_004Výše odměn na projektech s mezinárodní účastí01.07.201431.12.2017Dodatek mzdového předpisu č. 2013_003edit
2014_003Rozvržení a evidence pracovní doby01.07.2014-Dodatek Pracovního řádu (int. předpisu 2012_003)edit
2014_002Stipendium Milana Mareše01.01.2014-edit
2014_001Systém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v.v.i.01.01.2014-edit
2013_004Spisový a skartační řád01.01.201431.12.2015edit
2013_003Vnitřní mzdový předpis01.01.201431.12.2017Nahrazuje předpis 2007_12edit
2013_002Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.201330.11.2016edit
2013_001Směrnice o organizaci požární ochrany01.11.2013-Nahrazuje interní předpis č. 2007_011 z 29. 8. 2007edit
2012_005Obecné zásady čerpání účelové podpory na řešení projektů07.05.2012-edit
2012_004Příspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců01.10.2012-edit
2012_003Pracovní řád03.01.2012-edit
2012_002Sociální fond01.01.2012-Doplňuje 2007_008edit
2012_001Upřesnění cestovních náhrad01.01.2012-Nahrazuje 2010_004edit
2011_002Pravidla pro stanovení výše režijního příspěvku z příjmů hlavní činnosti05.05.2011-edit
2011_001Pravidla a ceník pro rezervaci a využívání přednáškových místností01.02.2011-Nahrazuje 2007_004edit
2010_007Práva k výsledkům činnosti, která není veřejnou zakázkou01.01.2011-edit
2010_006Dodatek Kolektivní smlouvy č. 401.01.2011-edit
2010_005Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2011-Nahrazuje 2007_013, upraven předpisem 2016_001edit
2010_004Upřesnění cestovních náhrad01.11.201031.12.2011edit
2010_003Dodatek Kolektivní smlouvy č. 301.06.2010-edit
2010_002Dodatek kolektivní smlouvy01.01.201031.12.2015edit
2010_001Užívání dvora04.01.2010-edit
2009_003Obecná pravidla pro zařazování pracovníků do kvalifikač. stupňů 19.10.200923.10.2017edit
2009_002Statut emeritního pracovníka ÚTIA01.01.2010-edit
2009_001Režijní příspěvek z příjmů z hl. činnosti22.04.2009-edit
2008_008Dodatek mzdového předpisu01.01.200931.12.2017Tabulka tarifů - provozedit
2008_007Dodatek kolektivní smlouvy01.01.200931.12.2010náhrada mzdy v případě nemoci - nahrazen dodatkem č.4, tj. předpisem 2010_006edit
2008_006Opatření po dobu rekonstrukce budovy B 14.07.200817.09.2008edit
2008_005Organizace a schvalování pracovních cest16.06.2008-edit
2008_004Jednotná podoba názvu ústavu 16.04.200831.12.2017edit
2008_003Bezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy01.04.200831.12.2008edit
2008_002Rozpočet sociálního fondu01.01.200831.12.2008edit
2008_001Sazby účetních odpisů 01.01.200831.12.2016edit
2007_015Statut časopisu Kybernetika01.01.200831.12.2016edit
2007_014Úprava postupů při nákupu na Internetu 01.12.200731.01.2016edit
2007_013Příspěvek na stravování zaměstnanců 01.01.200831.12.2016edit
2007_012Mzdový předpis01.01.200831.12.2013edit
2007_011Požární ochrana15.09.200731.12.2016edit
2007_010Organizační řád 01.07.2007-upraven 2014_007edit
2007_009Knihovní řád01.07.2007-edit
2007_008Pravidla pro hospodaření s fondy v.v.i. 30.06.2007-viz 2012_002edit
2007_007Spisový a skartační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007_006Pracovní řád23.05.2007-Kolektivní smlouva. Viz 2012_003edit
2007_005Některé náležitosti pracovních cest 25.04.2007-edit
2007_004Rezervace a ceník přednáškových místností 18.04.200731.01.2011edit
2007_003Upřesnění cestovních náhrad09.02.200731.10.2010edit
2007_002Rozpočet sociálního fondu na rok 200701.01.200731.12.2007edit
2007_001Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem01.01.200729.06.2007nahrazen - viz 2007_008edit

Odpovědnost jednotlivých oddělení

Jaké úkoly vyvztávají pro jednotlivá oddělení:

Hlídat aktuálnost našich stránek, kde je uvedena odpovědnost našeho oddělení

Hlídat aktuálnost dvou společných stránek

Rada pracoviště

Dokumenty z Rady pracoviště UTIA - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ceník spotřebního materiálu v rozmnožovně

Ceník spotřebního materiálu platný od 18.1.2006

PoložkaCena za 1ks v Kč s DPH
Datová média
Diskety Verbatim DL 1,44MB6,50
CD-R 80min Verbatim DLP 52x, bez obalu6,-
CD-R 80min Verbatim DL 52x, slim10,-
CD-R 80min Verbatim DL 52x, slim, pastel color10,-
CD-R 80min Verbatim DLP 52x, Crystal box12,-
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation