Institute of Information Theory and Automation

AS

Bayesian Decision Making to Support Change Detection in Complex Manufacturing Systems

Project leader: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): MEB090607
Duration: 2007 - 2008
More info: here

Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for on-line estimation of the key process variable in cold rolling mills 2009

Project leader: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): MŠMT 7D09008
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2009 - 2012
More info: here

Hlaváčková-Schindler

Jméno: 
Kateřina
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
external researcher
Pozice česky: 
externí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
approximation theory, neural nets
Odborné zájmy (česky): 
teorie aproximace, neuronové sítě
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2061
Mail: 
katerina.schindler
Doména mailu: 
gmail.com
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Homepage of AS department

 

Department characteristics

Adaptive systems (AS) are systems making decisions or selecting control actions and concurrently improving themselves. They work under incomplete knowledge in uncertain, stochastic and dynamically changing environment. Traditionally, AS comprise adaptive estimators, detectors, predictors, controllers, etc. Design and application of AS represent long-term challenge that can be addressed only when using variety of disciplines labeled as cybernetics.

Hofman

Jméno: 
Radek
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
algorithms for radiation protection
Odborné zájmy (česky): 
algoritmy pro radiační ochranu
Kontakty
Místnost: 
380
Linka: 
2442
Mail: 
hofman
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Zpřesnění matematického modelu na základě asimilace dat
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
30.09.2006
Konec studia: 
08.09.2011
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kracík

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Registrar FEI - Faculty of El. Engineering and Computer Science, Dept. of Applied Mathematics
Pozice česky: 
Tajemník FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Útvar Katedra aplikované matematiky
Odborné zájmy (anglicky): 
probabilistic knowledge integration
Odborné zájmy (česky): 
spojování pravděpodobnostní informace
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Fax: 
266052068
Mail: 
kracik
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
https://www.fei.vsb.cz/k470/cs/zamestnanci/profil/index.html?person=kra0220
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Cooperation methods in Bayesian multiple participant decision making
Téma práce (česky): 
Metody kooperace v bayesovkém rozhodování více účastníků
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
23.10.2002
Konec studia: 
11.06.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Šindelář

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Finematic
Pozice česky: 
Finematic
Odborné zájmy (anglicky): 
Optimal portfolio selection, Bayesian decision making
Odborné zájmy (česky): 
Výběr optimálního portfolia, Bayesovské rozhodování
Kontakty
Místnost: 
480
Linka: 
2570
Fax: 
266052068
Mail: 
jenik.sindelar
Doména mailu: 
gmail.com
Web: 
http://www.finematic.cz/o-nas/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12911050
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Bayesian modeling of market price using auto-regression model
Téma práce (česky): 
Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Ekonometrie a operační výzkum
Začátek studia: 
01.10.2006
Konec studia: 
28.05.2012
In the thesis we present a novel solution of Bayesian ltering in autoregression model with Laplace distributed innovations. Estimation of regression models with leptokurtically distributed innovations has been studied before in a Bayesian framework. Compared to previously conducted studies, the method described in this article leads to an exact solution for density specifying the posterior distribution of parameters.
Podrobnosti (česky): 
V doktorské práci je vyřešena úloha bayesovské filtrace v autoregresním modelu s laplaceovsky rozloženým šumem. Odhadování v regresním modelu s inovacemi s těžkými chvosty bylo již dříve z pohledu bayesovské statistiky studováno. V porovnání s dříve provedenými studiemi vede však ře sení navržené v této práci na analytický vzorec speci kující přesnou funkční formu aposteriorn í hustoty parametrů. Takové řešení bylo dříve známo pouze pro velmi omezenou třídu rozdělení šumu. V textu je dále navržen algoritmus vedoucí k efektivnímu řešení zadané úlohy. Tento algoritmus je pomalejší než algoritmus pro klasický model, avšak díky zvyšující se výpočetní kapacitě počítačů a zvyšující se podpoře paralelního počítání, může být proveden v rozumném čase pro modely s nepříliš vysokým počtem parametrů.
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Varga

Jméno: 
Ferdinand
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
specialist in simulation and virtual education, Simulation Education Center, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University
Pozice česky: 
metodik / expert pro simulační a virtuální výuku, Simulačné výučbové centrum, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského
Odborné zájmy (anglicky): 
analysis and estimation in biophysics
Kontakty
Web: 
http://www.jfmed.uniba.sk/
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
kinetika 131I ve štítné žláze, odhadování absorbovaných dávek
Úvazek: 
0%
Začátek studia: 
01.09.2003
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Pavelková

Jméno: 
Lenka
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Lenka Pavelková
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian decision making
Odborné zájmy (česky): 
bayesovské rozhodování
Kontakty
Místnost: 
476
Linka: 
2337
Mail: 
pavelkov
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Adaptivní řízení v dopravě
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Začátek studia: 
23.10.2003
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Korotka

Jméno: 
Tetiana
Titul před jménem: 
PhDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
linear systems theory
Odborné zájmy (česky): 
teorie lineárních systémů
Kontakty
Místnost: 
380
Linka: 
2442
Fax: 
284683031
Mail: 
korotka
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Pole assignment problems in non-square linear systems
Téma práce (česky): 
Problémy přiřazení pólu do nečtvercových lineárních systémů
Úvazek: 
25%
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Obor (česky): 
Technická kybernetika
Začátek studia: 
31.10.2006
Konec studia: 
30.10.2012
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation