Institute of Information Theory and Automation

VU

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2011


KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena


Outrata J. V., Héctor Ramírez C.: On the Aubin Property of Critical Points to Perturbed Second-order Cone ProgramsSIAM J. OPTIM. Vol. 21, No. 3, pp. 798–823

2. cena

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2011

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

Prof. Milan Mareš passed away

Milan Mareš
With regret we have to announce that Prof. Milan Mareš, our colleague and a former director of the Institute, passed away suddenly on July 25, 2011. His death came as an unexpected and heavy loss. We will miss him as a great scientist and as a dear colleague and friend.

Aggregation of knowledge and expectations in the models of mathematical economics

Project leader: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Department:
Supported by (ID): GAP402/11/0378
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2010

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

Filip J., Haindl M.: Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Surveye, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 31: (11), 1921-1940, November 2009

2. cena

Archive of seminars

Název Datum
CSKI seminar: Inverse modelling for source term reconstruction 20.10.2014
Volterra processes and stochastic integrals 13.10.2014
AS seminář: Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích 06.10.2014
Algorithmic game theory and games with a low Price of Anarchy 29.09.2014
Solving Two-Player Extensive-Form Games: Algorithms and Compact Strategy Representation 22.09.2014
Existence theory for stochastic power law fluids 15.09.2014
AS seminář: Rozdělení časových rozestupů pro systémy interagujících částic 08.09.2014
The nonlinear Schrödinger equation with Lévy noise 14.07.2014
ČSKI seminář: Částicové stochastické systémy spojované s modelovaním dopravních jevů 17.06.2014
AS seminář: Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu pomocí metod lokální regrese 02.06.2014
ČSKI seminář: Jak to vidí počítač 20.05.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 5 12.05.2014
Points and Lines in Metric Spaces 12.05.2014
ČSKI seminář: Stochastické nelineární vlnové rovnice 06.05.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 4 05.05.2014
AS seminář: Odhad struktury lineárního modelu, jeho rozšíření a aplikace 05.05.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 3 28.04.2014
Dynamická ekonomie a ekonometrie 17.04.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems, Part 2 14.04.2014
On a general version of the Yamada-Watanabe and Engelbert theorems 07.04.2014
AS seminář: Simulační výstupy algoritmu řízení světelné signalizace NOMŘÍZ 07.04.2014
Notes on Blackwell & Dubins' representation theorem 31.03.2014
CSKI seminar: Classification of idempotent semiring modules with strongly independent basis 20.03.2014
Hilbert space-valued Lévy processes, Part 4 17.03.2014
Hilbert space-valued Lévy processes, Part 3 10.03.2014
Hilbert space-valued Lévy processes, Part 2 03.03.2014
AS seminář: Znovu k základům plně pravděpodobnostního návrhu 03.03.2014
Hilbert space-valued Lévy processes 24.02.2014
Seminar CSKI: People Detection and Tracking for Large Scale Video Surveillance 19.02.2014
AS seminář: Supra-Bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – pokračování 03.02.2014

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2010

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

KATEGORIE: všeobecná

[1] Daněk M., Kafka L.,  Kohout L., Sýkora J.: Instruction Set Extensions for Multi-Threading in LEON3, Proceedings of IEEE Symposium on Design and Diagnostic of Integrated Circuits and Systems 2010, Vídeň, duben 2010

SCOPUS Award for B. Zitova and J. Flusser

Scopus 1000 Award 2010
Barbara Zitova and Jan Flusser were awarded by the prestigious "SCOPUS 1000 Award" in recognition of more than 1000 SCOPUS citations of their paper " Image registration methods: A survey", Image and Vision Computing, vol.21, pp. 977-1000, 2003

Igor Vajda passed away

Igor Vajda

With regret we have to announce that Dr. Igor Vajda passed away suddenly after a short illness on May 2, 2010.

His death came as an unexpected and heavy loss. We will miss him as a great scientist and as a dear colleague and friend.

His wife Zdenka and daughters Tereza and Veronika express, on behalf of the family, their thanks to all his colleagues for their condolences.

Stanovisko ke sporu M. Fejtové a F. Naisera

Stanovisko k míře originality projektu Eye-Controlled Cursor autora F. Naisera, přihlášeného do III. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládeže v Pardubickém kraji, zejména ve srovnání se systémem I4Control.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation