Institute of Information Theory and Automation

VU

News

Recent news:

The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models - 11.09.2018
pfm2018

September 11-14, 2018. Prague

The International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning.

http://pgm2018.utia.cz/

177
11th Workshop on Uncertainty Processing - 06.06.2018
Třeboň zámek

June 6-9, 2018, Třeboň, Czech Republic

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites ( WUPES'15, WUPES'12, WUPES'09, and WUPES'06).

177
Time-Delayed Systems, Bridging Between Theory and Critical Applications - 05.12.2017
Prof. Nejat Olgac

Prof. Nejat Olgac
Mechanical Engineering Department
University of Connecticut, Storrs, USA
http://www.engr.uconn.edu/alarm/

Invitation to the lecture on Tuesday, December 5, 2017
at 14:00 (2 o'clock p.m.)
in the lecture room 3, in UTIA's building
Pod Vodárenskou věží 4, Prague 8

50
Paper, co-authored by Prof. S. Celikovsky from Department of Control Theory awarded "EEA Demonstrator Paper Prize" at IFAC 2017 World Congress in Toulouse, France. - 13.11.2017
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430
29
Praemium Academiae 2017 for Prof. Flusser - 19.09.2017
Laureáti Akademické prémie 2017
We are proud to announce that Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. has been awarded Praemium Academiae, one of the most important and prestigious scientific grants in the Czech Republic. He received the award on September 19, 2017, from the President of the CAS Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
7


Passed news:

Archive of passed news...

50th Anniversary of Foundation of the Institute

50th Anniversary of Foundation of the Institute
In 2009, UTIA celebrates the 50th anniversary of its foundation. The main celebration, comprising a seminar and a banquet, takes place on February 5, 2009, in the Institute. For more about this event in Czech (including slides and video of the seminar) click here.

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2008

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

 Sun Rongfeng, Swart J. M.: The Brownian net. The Annals of Probability 3(2008) 1153-1208.

2. cena

Grim J., Hora J.: Iterative principles of recognition in probabilistic neural networks. Neural Networks 21 (2008), 838-846.

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2008

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

KATEGORIE: Publikace všeobecné

[1] Babak Mahdian, Saic S.: Blind Authentication Using Periodic Properties of Interpolation“. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 3, 3 (2008), pp. 529-538.

Vnitřní předpisy

Soubor Název Účinnost Ukončení Poznámka
2017_003.pdfJednotná podoba názvu ústavu01.01.201831.12.2025Nahrazuje předpis 2014-008edit
2017_002.pdfPožadavky pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů24.10.201724.10.2021edit
2017_001.pdfOchrana práv zaměstnavatele 10.01.201710.01.2025doplnění Pracovního řáduedit
2016_006.pdfVeřejné zakázky malého rozsahu01.12.201630.11.2026Nahrazuje 2013_002edit
2016_005.pdfZpracování smluv podle zákona o registru smluv01.07.201630.06.2026edit
2016_004.pdfZpůsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO projekt č. FR-TI4/43631.05.201631.12.2019edit
2016_003.pdfÚprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav01.02.201631.01.2026Nahrazuje 2007-014edit
2016_002.pdfSpisový a skartační řád01.01.201631.12.2026Nahrazuje 2013-004edit
2016-001.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců01.01.201631.12.2026Dodatek k 2010-005edit
2015_04.pdfDodatek mzdového předpisu01.01.201631.12.2026edit
2015_003.pdfDomácí řád školicího a rekreačního střediska01.05.201530.04.2025edit
2015_002.pdfFinanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců01.04.201531.12.2025edit
2015_001.pdfObvyklá mzda pro účely projektů01.03.201531.12.2025edit
2014_008.pdfJednotná podoba názvu ústavu01.01.201531.12.2025edit
2014_007.pdfDodatek interního předpisu 2007-010 - Organizační řád01.01.201531.12.2025edit
2014_006.pdfČerpání benefitů - dodatek21.10.201421.10.2024Dodatek k předpisu 2014-001edit
2014_005.pdfPravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny06.06.201431.12.2020edit
2014_004.pdfVýše odměn na projektech s mezinárodní účastí01.07.201430.06.2024Dodatek mzdového předpisu č. 2013-003edit
2014_003.pdfRozvržení a evidence pracovní doby01.07.201430.06.2024Dodatek Pracovního řádu (int. předpis 2012-003)edit
2014_002.pdfStipendium Milana Mareše01.01.201431.12.2024edit
2014_001.pdfSystém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v.v.i.01.01.201431.12.2024edit
2013_004.pdfSpisový a skartační řád01.01.201431.12.2020edit
2013_003.pdfVnitřní mzdový předpis01.01.201431.12.2020Nahrazuje předpis 2007-12edit
2013_002.PDFVeřejné zakázky malého rozsahu01.12.201330.10.2020edit
2013_001.pdfSměrnice o organizaci požární ochrany01.11.201330.10.2020Nahrazuje interní předpis č. 2007-11 z 29. 8. 2007edit
2012_005.pdfObecné zásady čerpání účelové podpory na řešení projektu07.05.201207.05.2022edit
2012_003.pdfPracovní řád03.01.201231.12.2020edit
2012-004.pdfPříspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců01.10.201231.12.2020edit
2012-002.pdfSociální fond01.01.201231.12.2020edit
2012-001.pdfUpřesnění cestovních náhrad01.01.201231.12.2020edit
2011_002.pdfPravidla pro stanovení výše režijního příspěvku z příjmů hlavní činnosti05.05.201105.05.2020edit
2011-001.pdfPravidla a ceník pro rezervaci a využívání přednáškových místností01.02.201101.02.2020edit
2010-007.pdfPráva k výsledkum činnosti, která neni veřejnou zakázkou01.01.201131.12.2020edit
2010-006.pdfDodatek Kolektivní smlouvy č. 401.01.201131.12.2023edit
2010-005.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců01.01.201131.12.2020edit
2010-004.PDFUpřesnění cestovních náhrad01.11.201001.11.2015edit
2010-003.pdfDodatek Kolektivní smlouvy č. 301.06.201001.06.2020edit
2010-002.pdfDodatek kolektivní smlouvy01.01.201031.12.2015edit
2010-001.pdfUžívání dvora04.01.201004.01.2015edit
2009-003.pdfObecná pravidla pro zařazování pracovníků do kvalifikač. stupňů 19.10.200931.12.2020edit
2009-002.pdfStatut emeritního pracovníka ÚTIA01.01.201031.12.2015edit
2009-001.pdfRežijní příspěvek z příjmů z hl. činnosti22.04.200931.12.2015edit
2008-008.pdfDodatek mzdového předpisu01.01.200931.12.2017Tabulka tarifů - provozedit
2008-007.pdfDodatek kolektivní smlouvy01.01.200931.12.2017náhrada mzdy v případě nemoci - nahrazen dodatkem č.4edit
2008-006.pdfOpatření po dobu rekonstrukce budovy B 14.07.200817.09.2008edit
2008-005.pdfOrganizace a schvalování pracovních cest16.06.200831.12.2016edit
2008-004.pdfJednotná podoba názvu ústavu 16.04.200831.12.2016edit
2008-003.pdfBezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy01.04.200831.12.2008edit
2008-002.pdfRozpočet sociálního fondu01.01.200831.12.2008edit
2008-001.pdfSazby účetních odpisů 01.01.200831.12.2016edit
2007-015.pdfStatut časopisu Kybernetika01.01.200831.12.2016edit
2007-014.pdfÚprava postupů při nákupu na Internetu 01.12.200731.12.2016edit
2007-013.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců 01.01.200831.12.2016edit
2007-012.pdfMzdový předpis01.01.200831.12.2016edit
2007-011.pdfPožární ochrana15.09.200731.12.2016edit
2007-010.pdfOrganizační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007-009.pdfKnihovní řád01.07.200731.12.2016edit
2007-008.pdfPravidla pro hospodaření s fondy v.v.i. 30.06.200730.12.2016viz 2012-002edit
2007-007.pdfSpisový a skartační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007-006.pdfPracovní řád23.05.200730.12.2016Kolektivní smlouva. Viz 2012-003edit
2007-005.pdfNěkteré náležitosti pracovních cest 25.04.200731.12.2016edit
2007-004.pdfRezervace a ceník přednáškových místností 18.04.200731.12.2016edit
2007-003.pdfUpřesnění cestovních náhrad09.02.200731.12.2016edit
2007-002.pdfRozpočet sociálního fondu na rok 200701.01.200731.12.2007edit
2007-001.pdfPravidla pro hospodaření se sociálním fondem01.01.200730.06.2007nahrazen - viz 2007-008edit

Research positions open

The deadline for applications already passed. The applicants will be notified via email by the 31st October.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation