Institute of Information Theory and Automation

Návod

Návod na nahlášení publikace

 • Jaké druhy publikací se nahlašují? - seznam zde.
 • Typy publikací - seznam zde.
 • Jméno, heslo pro přihlášení je k dispozici v knihovně.

Schedule & Presentations

Time

Title

Authors

7:30—7:50

Opening session

Organisers

7:50—8:20

Výčet možností nastavení mail klienta

Z vnitřních sítí UTIA a z VPN:

Vydávání přístupových chipů

Informace vydávání přístupových čípů

Žádosti o vydání elektronických čipů pro přístup do budovy podávejte "za celé oddělení", nejlépe formou interního sdělení se seznamem osob, jimž bude čip vydán a vyznačením oprávnění pro jednotlivé osoby:

 • Vchod ze dvora do budovy A(rampa).
 • Vchod ze dvora do budovy C.
 • Branka do dovora.
 • Brána do dvora (přiděluje se pouze se svolením vedení ústavu).
 • Branka a brána na vnější parkoviště.

Žádost je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu: chip@utia.cas.cz

Elektronické konference v ÚTIA

V ÚTIA udržujeme následující konference přístupné uživatlům:
 • SEMINAR: seminar@utia.cas.cz - konference je určena pro distribuci oznámeni seminářů, konferencí, přednásek, kursů v oborech KYBERNETIKA, INFORMATIKA, APLIKOVANA MATEMATIKA, OPTIMALIZACE, AUTOMATIZACE, ROBOTIKA, COMPUTER SCIENCE, TEORIE RIZENI, MODELOVANI, SIMULACE, NUMERICKE METODY, TEORIE INFORMACE, ...
 • UNL - UTIA Network List: unl@utia.cas.cz - konference unl slouží k rozesílání provozních informací všem uživatelům, kteří mají konto na stanicich v ÚTIA.

SSL VPN připojení do ÚTIA

VPN přístup je bezpečná metoda vzdáleného přístupu do místních (privátních, uzavřených) LAN sítí, např. do vnitřní sítě ÚTIA z místa bydliště.
Protože však některé sítě nemají obecnou konektivitu a neumožňují přístup stávajícími metodami (například kvůli použití NAT, nebo kvůli restrikcím ze strany poskytovatele připojení), je nutné přenos upravit tak, aby se tvářil jako běžný webový provoz (surfování…), který zpravidla povolen bývá a právě to umí SSL VPN typ připojení.

Pro připojení pomocí této technologie postupujte dle návodu.

Ovládání vnějších žaluzií v budově ÚTIA AV ČR, v.v.i.

 1. Vnější žaluzie (sluneční clony) jsou automaticky ovládané s možností ruční korekce stavu žaluzií. Ta se provádí místním ovladačem (černé obdélníkové tlačítko na sloupku okna).
 2. Automatické řízení žaluzií má zabudovanou ochranu před silným větrem (cca 42 km/h) při takto silném větru se žaluzie automaticky vytáhnou a není možné je spustit.
 3. Žaluzie automaticky sjíždí při silném slunci.
 4. Místním ovladačem je možné žaluzie spustit či vytáhnout nezávisle na automatickém systému řízení.

VPN připojení do ÚTIA

VPN (anglicky virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byly na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení firemních notebooků kdekoliv na internetu do firemního intranetu (vnitřní firemní sítě).

Spamový filtr Barracuda

V UTIA je jako primární ochrana proti nevyžádané poště instalován spamový filter Barracuda spam filter 300. Toto zařízení umožňuje získávat provádět filtraci nevyžádané pošty na základě průběžně aktualizované databáze příznaků spamu spolu s využitím databáze počítačů, které pro svoji nekalou činnost využívají spameři po celém světě.

Na každý příchozí e-mail je aplikovaná řada testů:

Připojení síťových prostředků v ÚTIA

Přístup k síťovým diskům a tiskárnám pro Vaše PC zprostředkovává v současné době server jara.utia.cas.cz. Služba je přístupná ze sítě utia.cas.cz a některých sekcí sítě site.cas.cz (jako např. wifi, bluexx).

Pro úplnost zde uvádíme seznam disků a tiskáren, k nimž máte přístup. Podotýkám, že některé z diskových prostředků jsou přístupné pouze vybraným uživatelům. Server jara není uživatelům jinakpřímo přístupný.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation