Institute of Information Theory and Automation

Pro všechny

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i

Rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele.

Požadavky:

  • způsobilost k právním úkonům a morální bezúhonnost
  • splnění zákonných podmínek dle zákona 341/2005 Sb.
  • splnění podmínek podle zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • titul PhD.

Záznam přednášky - Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Youla-Kučerova parametrizace. Co to je?

Přednesl Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. dne 3. 3. 2017 v 10.00 hod. ve velké zasedačce ÚTIA. Přednáška se konala při příležitosti 50 let nepřetržitého pracovního poměru Prof. Kučery v ÚTIA.

Výsledek Soutěže o nejlepší publikaci ÚTIA 2016

Kategorie: všeobecná

1. cena:

Studený Milan, Kroupa Tomáš: Core-based criterion for extreme supermodular functions, Discrete Applied Mathematics vol.206, 1 (2016), p. 122-151.

2. cena:

Registration

The workshop is being held under the auspices of the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016).

Please visit the NIPS Registration page (https://nips.cc/login.php) for more information and workshop registration. The registration fee for the Workshop can be found on NIPS page (https://nips.cc/Conferences/2016/Pricing).

Programme Commitee

Programme Committee (confirmed, in alphabet order):

Nils Bertschinger, Frankfurt Institute for Advanced Studies, Germany

Anne Collins, UC Berkeley, USA 

Michael Harre, University of Sydney, Australia 

Organizers

Submission Instructions

All accepted submissions will be published in the Workshop and Conference Proceedings series of the Journal of Machine Learning Research (JMRL) as well as presented at the workshop as posters and talks. If you do not wish your work to be published in the JMRL proceedings, please indicate that in your submission email.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation