Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Musíte se nejprve přihlásit.

zapisy2014

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013..

Zápisy z roku 2014 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci ÚTIA 2013

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

zapisy2013

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012..

Zápisy z roku 2013 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Kontrola grantových kódů

Následující tabulka obsahuje ty projekty řešené v ÚTIA AV ČR, v.v.i., jejichž identifikační kód, tak jak je uveden na stránkách ústavu (první sloupec), nebyl nalezen v Centrální evidenci projektů. Porovnání obou databází je provedeno podle identifikačního kódu projektu. Není-li identifikační kód uveden správně, nebude pak projekt propojen s odpovídajícím seznamem literatury a dalšími údaji.

Projekty, které nejsou v Centrální evidenci projektů uvedeny (například projekty podporované zahraničními agenturami, nebo zcela nové) se v tomto seznamu samozřejmě objeví.

CodeTitleOps
FP7-ICT-215594COSINE2 - Co-ordinating Strategies on Embedded Sedit
IST-2001-34744Real Reflect - Real Time Visualization of Compleedit
FP6-IST-004225COSINE - Co-ordinating Strategic Initiatives on edit
IST-2001-38738NetCeE - Networking Central and Eastern Europeedit
IST-2000-31059CEeB - Promoting Co-operation of Central Europe edit
Kontakt ME 231IDF EMSYS - Establishment of an integrated desigedit
C9993079/00/021297Shell International, donation no. C9993079/00/02edit
startovací projekt AV Matematické metody pro zvyšování rozlišení digitedit
48908Medical image registration and fusionedit
72507Grain morphology description for material classiedit
NCRData Modellingedit
148207Image processing and pattern recognition in phytedit
6002Spolupráce se Škoda Auto a.s.edit
FP6-IST-027611AETHER - self-Adaptive Embedded Technologies foredit
FP6-IST-015823IST World - Knowledge Base for RTD competencies edit
IST-2001-34016RECONF 2 - Design methodology and environment foedit
IST-1999-14184Idealist5fp - Information Dissemination and Euroedit
FP6-IST-045059Idealist7fp - Support for participants in ICT Predit
FP6-IST-511355Idealist34 - Partner Search Support for participedit
INCO-Copernicus 977122Idealist EAST - Information Dissemination and Euedit
AV ČR M100750901Image analysis and automatic analysis of artworkedit
IFAC Activity in the Technical Committee on Nonledit
Ministry of Education of the Czech RepublicStabilisation de systemes mechaniques articules edit
LA282IFAC - working activity in Technical Committee oedit
MSMT 8Recognition and classification of multidimensionedit
MSMT 69Intelligent and information technology for inforedit
PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazovéhoedit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralNew developments on multimodality image fusionedit
110330-CP-2003-ES-Minerva-MEducalibreedit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralImage Deconvolution Methods using Prior Informatedit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMathematical Methods for Resolution Enhancement edit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMultifocus and multimodal image fusion techniqueedit
MV-25305- /OBV-2010Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i aedit
P202/10/P509Detection of JPEG image forgeries using passive-edit
GAČR 402/09/H045 Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financíedit
GAČR 402/08/0618 Size and value of information in the optimizatioedit
GAČR 402/01/0339Development and Decision under Uncertainty in Ecedit
GAČR 402/98/0742Modelling and Decision in Time-Dependent Economiedit
GA ČR 402/08/P207 Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Fedit
Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIAModelling, control and diagnostics of nonlinear edit
MŠMT ME 26-2003-04Control and supervision of technological processedit
ESFTowards electronic democracyedit
Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIAMethods for modelling, estimation and control ofedit
MŠMT ME 2000-02Advanced tools for control and monitoring of comedit
SÚJB-1042Co-operation on localization of RODOS systemedit
IST-ProDaCTools-No.IST-1999-12058Decision-support tool for complex industrial proedit
HPMF-CT-1999-00347Geometric methods in algebraic theory implementaedit
IGA-MZČR-4581-3Influence of biophysical factors on thyroid cancedit
ME245Fault Detection and Isolation - Cooperation withedit
Esprit-25729Decision-support tool for complex industrial proedit
MŠMT ME 245Model-based fault detection and isolation for inedit
EU-COST-OL82.20 Quality assurance for processing of data measureedit
MŠMT ME 8-2005-06Data-driven modelling for decision-making supporedit
AV ČR - CNR ItálieAdvanced techniques of Bayesian decision making edit
FP7-ICT-231367Idealist2011 Trans-national cooperation among ICedit
FP7-ICT-288598Idealist2014 Trans-national cooperation among Iedit
GA ČR 201/09/1891 Multidimenzionální modely neurčitostiedit
GA ČR 201/09/1957 Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárnedit
MŠMT 7D09008Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for edit
LA09027 - INGOIFAC Acitvity in the IFAC TC on Nonlinear Systemedit
AV0Z10750506Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Procedit
MEB020740Structural Approaches and Numerical Linear Algebedit
LA 274IFAC - Activity in the Technical Committee for Nedit
M.B. International Telecom Labs S.r.l. - ÚTIADVB-T2 Compliant Receiveredit
Celoxica Limited - ÚTIADigital Signal Processing Librariesedit
Celoxica Limited - ÚTIADouble Precision Floating Point Exp and Log Funcedit
FP6-IST-511324CISTRANA - Coordination of IST Research and Natiedit
OK 441Contact organisation for Information Society Tecedit
Celoxica Limited - ÚTIAComputer Software Known as "Digital Signal edit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of Starter Kits for Dynamedit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of New Placement and Routedit
33544HSLA - High Speed Logarithmic Arithmetic Unitedit
LA 147ERCIM-European Research Consortium for Informatiedit
LA 322ERCIM-European Research Consortium for Informatiedit
FP6-507752MUSCLE - Multimedia Understanding through Semantedit
239294PASIMA - Perceptual Analysis and Simulation of Redit
M100751201Single-channel blind deconvolution of images edit
Contract ENS2010/UTIAedit
CESNET T 387/2010Systém pro měření a přenos objemných multispektredit
CESNET 409/2011Vizualizace objemných multispektrálních obrazovýedit
CESNET c. 360/2009Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemnedit
GAP402/12/G097DYME - Dynamical models in Economicsedit
Control of complex systemsedit
SQuaRE (Software product Quality Requirements anedit
13-32263SMultivariate spectral analysis of financial markedit
GA13-25911AArbitrage-free modelling of implied volatility iedit
13-14445SNew Trends in Stochastic Economic Models under Uedit
13-20012SConditional independence structures: algebraic aedit
GAUK, No. 914813/2013Automated processing of microscope images of celedit
14-2412195Dynamic correlations and financial market riskedit
FP7-SSH-2013-2Financial Distortions and Macroeconomic Performaedit
13-20433SAnalysis and control of globally decomposed stroedit
7H14005EMC2 - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criedit
7H14006PANACHE - Pilot line for Advanced Nonvolatile meedit
7H14007THINGS2DO - THIN but Great Silicon 2 Design Objeedit
7H14004ALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Cedit
GAUK 938213/2013Singlechannel blind deconvolution of digital imaedit
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation