Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Previous grants and projects

Our department worked on many grants and projects so far. On this page you can find a list of them.

Vydávání přístupových chipů

Informace vydávání přístupových čípů

Žádosti o vydání elektronických čipů pro přístup do budovy podávejte "za celé oddělení", nejlépe formou interního sdělení se seznamem osob, jimž bude čip vydán a vyznačením oprávnění pro jednotlivé osoby:

  • Vchod ze dvora do budovy A(rampa).
  • Vchod ze dvora do budovy C.
  • Branka do dovora.
  • Brána do dvora (přiděluje se pouze se svolením vedení ústavu).
  • Branka a brána na vnější parkoviště.

Žádost je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu: chip@utia.cas.cz

Institute of Information Theory and Automation