Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Import

222

clovek v poradku :)
//////////////////////////////////////////////////////


granty v poradku :)

Export do CVS

$node->nid => 868
$node->type => clovek
$node->language =>
$node->uid => 1
$node->status => 1
$node->created => 1231324601
$node->changed => 1337547854
$node->comment => 0
$node->promote => 0
$node->moderate => 0
$node->sticky => 0
$node->tnid => 0
$node->translate => 0
$node->vid => 7140
$node->revision_uid => 69
$node->title => Bican
$node->body =>
$node->teaser =>
$node->log =>
$node->revision_timestamp => 1337547854
$node->format => 3
$node->name => horakAdmin
$node->picture =>
$node->data => a:5:{s:14:"picture_delete";i:1;s:14:"picture_upload";s:0:"";s:5:"block";a:2:{s:4:"menu";a:2:{s:14:"menu-pracovn--";i:0;s:13:"menu-activity";i:0;}s:7:"comment";a:1:{i:0;i:0;}}s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:13:"form_build_id";s:37:"form-5708fcd94ee0b175482e9e1fc3fc3d8a";}
$node->path => people/bican
$node->field_pozice->0->value => Ph.D. student
$node->field_titul_za_jmnem->0->value =>
$node->field_domna_mailu->0->value => utia.cas.cz
$node->field_titul_ped_jmnem->0->value => Mgr.
$node->field_jmno->0->value => Jakub
$node->field_telefon->0->value =>
$node->field_linka->0->value => 2864
$node->field_mail->0->value => jbican
$node->field_fax->0->value =>
$node->field_odborn_zjmy->0->value => medical image registration
$node->field_uvazek->0->value => 30
$node->field_zatek_studia->0->value => 1096412400
$node->field_zatek_studia->0->timezone => Europe/Prague
$node->field_zatek_studia->0->timezone_db => Europe/Prague
$node->field_zatek_studia->0->date_type => datestamp
$node->field_typ_studia->0->value => kombinované
$node->field_tema_prace->0->value => Medical Image Registration and Fusion
$node->field_konec_studia->0->value =>
$node->field_konec_studia->0->timezone => Europe/Prague
$node->field_konec_studia->0->timezone_db => Europe/Prague
$node->field_konec_studia->0->date_type => datestamp
$node->field_extern_kolitel->0->value =>
$node->field_aktivn->0->value => Ne
$node->field_doktorand->0->value => Ano
$node->field_foto_verejna->0->value => Ano
$node->field_vedecky_pracovnik->0->value => Ano
$node->field_seznam->0->value => Ano
$node->field_linka2->0->value =>
$node->field_pozice_cz->0->value => Doktorand
$node->field_odborn_zjmy_cz->0->value => registrace medicínských dat
$node->field_podrobnosti_cz->0->value =>
$node->field_podrobnosti_cz->0->format =>
$node->field_tema_prace_cz->0->value =>
$node->field_obor_cz->0->value => Softwarové systémy
$node->field_persnum->0->value => 15025678
$node->field_mstnost->0->value => 23
$node->field_oddlen->0->value => ZOI
$node->field_web->0->value =>
$node->field_skolitel->0->nid => 74
$node->field_fakulta->0->value => Matematicko-fyzikální fakulta UK
$node->last_comment_timestamp => 1231324601
$node->last_comment_name =>
$node->comment_count => 0
$node->taxonomy => Array
$node->iids => Array

Potvrzování údajů

Na této stránce je kompletní výčet zaměstnanců, studentů, předmětů a projektů, tyto informace je potřeba zkontrolovat a verifikovat.

Lidé

V seznamu jsou uvedeni jen ti lidé, kteří mají nastaveno paramentr Aktivní na Ano. Neaktivní uživatele naleznete zde. Sloupec IN značí, zda se osoba zahrne do papírového telefonního seznamu, který pravidelně rozesílá VS. Do seznamu se nezahrnou pouze ti, kteří mají hodnotu Ne, ostatní v seznamu budou. Pokud je mail uveden bez části za zavináčem, bere se, že je doména utia.cas.cz.

Doktorandi

V seznamu jsou aktivní lidé, kteří mají nastaven parametr Doktorand na Ano.

Vyučované přednášky

V seznamu jsou pouze vyučované předmět, tj. parametr Vyučován je nastaven na Ano. Nevyučované předměty naleznete zde

Běžící projekty

Zde naleznete běžící projekty, tj. rok ukončení < aktuální rok. Proběhlé projekty naleznete zde.Tyto údaje jsou k dnešnímu datu aktuální
22.11. 2017

Thesis

We are sorry, this page is available only in czech language.

Zápisy z kolegia ředitele

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Zápisy z roku 2012 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Správa pokojů

  • 1 - č.45 8 míst
  • 2 - č.43 7 míst
  • 3 - č.95 3 míst
  • 4 - č.11 2 míst
  • 5 - č.24 8 míst
  • 6 - č.23 6 míst

Access denied

This page is accessible only to autorized person, please login to continue.

Editace žádosti

Access denied

This page is accessible only to autorized person, please login to continue.Správce rezervací

Rezervace Mariánské - Správce

Access denied

This page is accessible only to autorized person, please login to continue.
Přidej rezervaci
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation