Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2008

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

KATEGORIE: Publikace všeobecné

[1] Babak Mahdian, Saic S.: Blind Authentication Using Periodic Properties of Interpolation“. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 3, 3 (2008), pp. 529-538.

Welcome party

PGM'06 Welcome Party

Wednesday September 13, 2006, 19.30 – 22.00
Meeting Point: Registration Desk at 19.00
see the map

Walking Tour of Prague

Walking Tour of Prague

Tuesday September 12, 2006, 16.00 – 19.00
Meeting Point: Registration Desk at 15.45

Prague, the capital of the Czech Republic, is our most valuable historical city reserve. In 1992 the historical core of the city covering 866 hectares was listed in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage Register.

Source code from presentation

#load Mudim
require(mudim)

#create two simple distributions
p1 <- Distribution("pi1")
data <- matrix(c(0,0,1,1,0,1,0,1,.25,.25,.25,.25),nrow=4)
data
setData(p1,data)
setVariables(p1,c("x1","x2"))

WUPES'06 - Papers

7thWorkshop on Uncertainty Processing

WUPES'06

Mikulov, Czech Republic
16 - 20th September, 2006

Papers:

Bonafede, C. E.

WUPES'06

7th Workshop on Uncertainty Processing
WUPES'06

Mikulov, Czech Republic
16 - 20th September, 2006

Mikulov Castle

Proceedings of PGM'06

(all names are without diacritics and accents)

You can dowload the printed version as a single PDF file (7.8 MB) or
if you prefer you can get a gzipped tar file proceedings-pgm06.tar.gz (6.0 MB).

Contents

PGM'06

PGM'06  

The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models

 

Vnitřní předpisy

Soubor Název Účinnost Ukončení Poznámka
2017_003.pdfJednotná podoba názvu ústavu01.01.201831.12.2025Nahrazuje předpis 2014-008edit
2017_002.pdfPožadavky pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů24.10.201724.10.2021edit
2017_001.pdfOchrana práv zaměstnavatele 10.01.201710.01.2025doplnění Pracovního řáduedit
2016_006.pdfVeřejné zakázky malého rozsahu01.12.201630.11.2026Nahrazuje 2013_002edit
2016_005.pdfZpracování smluv podle zákona o registru smluv01.07.201630.06.2026edit
2016_004.pdfZpůsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO projekt č. FR-TI4/43631.05.201631.12.2019edit
2016_003.pdfÚprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav01.02.201631.01.2026Nahrazuje 2007-014edit
2016_002.pdfSpisový a skartační řád01.01.201631.12.2026Nahrazuje 2013-004edit
2016-001.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců01.01.201631.12.2026Dodatek k 2010-005edit
2015_04.pdfDodatek mzdového předpisu01.01.201631.12.2026edit
2015_003.pdfDomácí řád školicího a rekreačního střediska01.05.201530.04.2025edit
2015_002.pdfFinanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců01.04.201531.12.2025edit
2015_001.pdfObvyklá mzda pro účely projektů01.03.201531.12.2025edit
2014_008.pdfJednotná podoba názvu ústavu01.01.201531.12.2025edit
2014_007.pdfDodatek interního předpisu 2007-010 - Organizační řád01.01.201531.12.2025edit
2014_006.pdfČerpání benefitů - dodatek21.10.201421.10.2024Dodatek k předpisu 2014-001edit
2014_005.pdfPravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny06.06.201431.12.2020edit
2014_004.pdfVýše odměn na projektech s mezinárodní účastí01.07.201430.06.2024Dodatek mzdového předpisu č. 2013-003edit
2014_003.pdfRozvržení a evidence pracovní doby01.07.201430.06.2024Dodatek Pracovního řádu (int. předpis 2012-003)edit
2014_002.pdfStipendium Milana Mareše01.01.201431.12.2024edit
2014_001.pdfSystém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v.v.i.01.01.201431.12.2024edit
2013_004.pdfSpisový a skartační řád01.01.201431.12.2020edit
2013_003.pdfVnitřní mzdový předpis01.01.201431.12.2020Nahrazuje předpis 2007-12edit
2013_002.PDFVeřejné zakázky malého rozsahu01.12.201330.10.2020edit
2013_001.pdfSměrnice o organizaci požární ochrany01.11.201330.10.2020Nahrazuje interní předpis č. 2007-11 z 29. 8. 2007edit
2012_005.pdfObecné zásady čerpání účelové podpory na řešení projektu07.05.201207.05.2022edit
2012_003.pdfPracovní řád03.01.201231.12.2020edit
2012-004.pdfPříspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců01.10.201231.12.2020edit
2012-002.pdfSociální fond01.01.201231.12.2020edit
2012-001.pdfUpřesnění cestovních náhrad01.01.201231.12.2020edit
2011_002.pdfPravidla pro stanovení výše režijního příspěvku z příjmů hlavní činnosti05.05.201105.05.2020edit
2011-001.pdfPravidla a ceník pro rezervaci a využívání přednáškových místností01.02.201101.02.2020edit
2010-007.pdfPráva k výsledkum činnosti, která neni veřejnou zakázkou01.01.201131.12.2020edit
2010-006.pdfDodatek Kolektivní smlouvy č. 401.01.201131.12.2023edit
2010-005.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců01.01.201131.12.2020edit
2010-004.PDFUpřesnění cestovních náhrad01.11.201001.11.2015edit
2010-003.pdfDodatek Kolektivní smlouvy č. 301.06.201001.06.2020edit
2010-002.pdfDodatek kolektivní smlouvy01.01.201031.12.2015edit
2010-001.pdfUžívání dvora04.01.201004.01.2015edit
2009-003.pdfObecná pravidla pro zařazování pracovníků do kvalifikač. stupňů 19.10.200931.12.2020edit
2009-002.pdfStatut emeritního pracovníka ÚTIA01.01.201031.12.2015edit
2009-001.pdfRežijní příspěvek z příjmů z hl. činnosti22.04.200931.12.2015edit
2008-008.pdfDodatek mzdového předpisu01.01.200931.12.2017Tabulka tarifů - provozedit
2008-007.pdfDodatek kolektivní smlouvy01.01.200931.12.2017náhrada mzdy v případě nemoci - nahrazen dodatkem č.4edit
2008-006.pdfOpatření po dobu rekonstrukce budovy B 14.07.200817.09.2008edit
2008-005.pdfOrganizace a schvalování pracovních cest16.06.200831.12.2016edit
2008-004.pdfJednotná podoba názvu ústavu 16.04.200831.12.2016edit
2008-003.pdfBezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy01.04.200831.12.2008edit
2008-002.pdfRozpočet sociálního fondu01.01.200831.12.2008edit
2008-001.pdfSazby účetních odpisů 01.01.200831.12.2016edit
2007-015.pdfStatut časopisu Kybernetika01.01.200831.12.2016edit
2007-014.pdfÚprava postupů při nákupu na Internetu 01.12.200731.12.2016edit
2007-013.pdfPříspěvek na stravování zaměstnanců 01.01.200831.12.2016edit
2007-012.pdfMzdový předpis01.01.200831.12.2016edit
2007-011.pdfPožární ochrana15.09.200731.12.2016edit
2007-010.pdfOrganizační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007-009.pdfKnihovní řád01.07.200731.12.2016edit
2007-008.pdfPravidla pro hospodaření s fondy v.v.i. 30.06.200730.12.2016viz 2012-002edit
2007-007.pdfSpisový a skartační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007-006.pdfPracovní řád23.05.200730.12.2016Kolektivní smlouva. Viz 2012-003edit
2007-005.pdfNěkteré náležitosti pracovních cest 25.04.200731.12.2016edit
2007-004.pdfRezervace a ceník přednáškových místností 18.04.200731.12.2016edit
2007-003.pdfUpřesnění cestovních náhrad09.02.200731.12.2016edit
2007-002.pdfRozpočet sociálního fondu na rok 200701.01.200731.12.2007edit
2007-001.pdfPravidla pro hospodaření se sociálním fondem01.01.200730.06.2007nahrazen - viz 2007-008edit
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation