Institute of Information Theory and Automation

Pro příhlášené + UTIA

user warning: Table 'www_utia_08.file_revisions' doesn't exist query: SELECT * FROM `files` JOIN (SELECT * FROM `file_revisions` ORDER BY vid DESC) as revize ON revize.fid=files.fid WHERE files.nid=518 GROUP BY files.fid in /udata/WWW/www.utia.cas.cz/includes/common.inc(1762) : eval()'d code on line 13.

Proceedings of PGM'06

(all names are without diacritics and accents)

You can dowload the printed version as a single PDF file (7.8 MB) or
if you prefer you can get a gzipped tar file proceedings-pgm06.tar.gz (6.0 MB).

Contents

PGM'06

PGM'06  

The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models

 

Vnitřní předpisy

Kód Název Účinnost Ukončení Poznámka
2018_002Úprava systému benefitů01.01.2018-Dodatek k 2014_001edit
2018_001Vnitřní mzdový předpis01.01.2018-Nahrazuje předpisy 2013_003, 2014_004 a 2015_004edit
2017_003Jednotná podoba názvu ústavu01.01.2018-Nahrazuje předpis 2014_008edit
2017_002Požadavky pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů24.10.201724.10.2021edit
2017_001Ochrana práv zaměstnavatele 10.01.2017-Doplnění Pracovního řádu 2007_006edit
2016_006Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.2016-Nahrazuje 2013_002edit
2016_005Zpracování smluv podle zákona o registru smluv01.07.2016-edit
2016_004Způsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO projekt č. FR-TI4/43631.05.2016-edit
2016_003Úprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav01.02.2016-Nahrazuje 2007_014edit
2016_002Spisový a skartační řád01.01.2016-Nahrazuje 2013_004edit
2016_001Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2016-Dodatek k 2010_005edit
2015_004Dodatek mzdového předpisu01.01.201631.12.2017edit
2015_003Domácí řád školicího a rekreačního střediska01.05.2015-edit
2015_002Finanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců01.04.2015-edit
2015_001Obvyklá mzda pro účely projektů01.03.2015-edit
2014_008Jednotná podoba názvu ústavu01.01.201531.12.2017edit
2014_007Dodatek interního předpisu 2007-010 - Organizační řád01.01.2015-Zrušení centra DARedit
2014_006Čerpání benefitů - dodatek21.10.201421.10.2024Dodatek k předpisu 2014_001edit
2014_005Pravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny06.06.2014-edit
2014_004Výše odměn na projektech s mezinárodní účastí01.07.201431.12.2017Dodatek mzdového předpisu č. 2013_003edit
2014_003Rozvržení a evidence pracovní doby01.07.2014-Dodatek Pracovního řádu (int. předpisu 2012_003)edit
2014_002Stipendium Milana Mareše01.01.2014-edit
2014_001Systém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v.v.i.01.01.2014-edit
2013_004Spisový a skartační řád01.01.201431.12.2015edit
2013_003Vnitřní mzdový předpis01.01.201431.12.2017Nahrazuje předpis 2007_12edit
2013_002Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.201330.11.2016edit
2013_001Směrnice o organizaci požární ochrany01.11.2013-Nahrazuje interní předpis č. 2007_011 z 29. 8. 2007edit
2012_005Obecné zásady čerpání účelové podpory na řešení projektů07.05.2012-edit
2012_004Příspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců01.10.2012-edit
2012_003Pracovní řád03.01.2012-edit
2012_002Sociální fond01.01.2012-Doplňuje 2007_008edit
2012_001Upřesnění cestovních náhrad01.01.2012-Nahrazuje 2010_004edit
2011_002Pravidla pro stanovení výše režijního příspěvku z příjmů hlavní činnosti05.05.2011-edit
2011_001Pravidla a ceník pro rezervaci a využívání přednáškových místností01.02.2011-Nahrazuje 2007_004edit
2010_007Práva k výsledkům činnosti, která není veřejnou zakázkou01.01.2011-edit
2010_006Dodatek Kolektivní smlouvy č. 401.01.2011-edit
2010_005Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2011-Nahrazuje 2007_013, upraven předpisem 2016_001edit
2010_004Upřesnění cestovních náhrad01.11.201031.12.2011edit
2010_003Dodatek Kolektivní smlouvy č. 301.06.2010-edit
2010_002Dodatek kolektivní smlouvy01.01.201031.12.2015edit
2010_001Užívání dvora04.01.2010-edit
2009_003Obecná pravidla pro zařazování pracovníků do kvalifikač. stupňů 19.10.200923.10.2017edit
2009_002Statut emeritního pracovníka ÚTIA01.01.2010-edit
2009_001Režijní příspěvek z příjmů z hl. činnosti22.04.2009-edit
2008_008Dodatek mzdového předpisu01.01.200931.12.2017Tabulka tarifů - provozedit
2008_007Dodatek kolektivní smlouvy01.01.200931.12.2010náhrada mzdy v případě nemoci - nahrazen dodatkem č.4, tj. předpisem 2010_006edit
2008_006Opatření po dobu rekonstrukce budovy B 14.07.200817.09.2008edit
2008_005Organizace a schvalování pracovních cest16.06.2008-edit
2008_004Jednotná podoba názvu ústavu 16.04.200831.12.2017edit
2008_003Bezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy01.04.200831.12.2008edit
2008_002Rozpočet sociálního fondu01.01.200831.12.2008edit
2008_001Sazby účetních odpisů 01.01.200831.12.2016edit
2007_015Statut časopisu Kybernetika01.01.200831.12.2016edit
2007_014Úprava postupů při nákupu na Internetu 01.12.200731.01.2016edit
2007_013Příspěvek na stravování zaměstnanců 01.01.200831.12.2016edit
2007_012Mzdový předpis01.01.200831.12.2013edit
2007_011Požární ochrana15.09.200731.12.2016edit
2007_010Organizační řád 01.07.2007-upraven 2014_007edit
2007_009Knihovní řád01.07.2007-edit
2007_008Pravidla pro hospodaření s fondy v.v.i. 30.06.2007-viz 2012_002edit
2007_007Spisový a skartační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007_006Pracovní řád23.05.2007-Kolektivní smlouva. Viz 2012_003edit
2007_005Některé náležitosti pracovních cest 25.04.2007-edit
2007_004Rezervace a ceník přednáškových místností 18.04.200731.01.2011edit
2007_003Upřesnění cestovních náhrad09.02.200731.10.2010edit
2007_002Rozpočet sociálního fondu na rok 200701.01.200731.12.2007edit
2007_001Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem01.01.200729.06.2007nahrazen - viz 2007_008edit

Přidat vnitřní předpis

test
Kód:*
Název:*
Účinnost:* (YYYY-MM-DD)
Ukončení: (YYYY-MM-DD)
Poznámka:
Soubor:*
* Pololožky označeny hvězdičkou jsou povinné. Prázdné ukončení znamená do odvolání.
Seznam vnitrnich predpisu

Formuláře

Formuláře ke stažení:

Příloha Velikost

Details of the defence

Type of the defence: Ph.D.
Name: Tomáš Mazanec
Name of the thesis: MIMO Techniques for xDSL
Abstract:The main objectives of the thesis and the related research are to improve state-of-the-art techniques in the digital subscriber line (DSL) systems and to develop a novel method operating on telecommunication network physical layer of DSL systems. The new method is based on the application of the multiple-input multiple-output (MIMO) principles commonly used in todays wireless communication systems. It results in direct application of the new technique exploiting MIMO features in future implementations of the DSL physical layer.
Supervisor:Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc
Date and time of the defence: 13:00, 06.06. 2012
Venue: místnost č. 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Date of record: 17.10. 2012
Statute: obhájeno


List of forthcoming defences is here.

List of past defences / Proběhlé obhajoby

Type Name Date Details
Ph.D.Václav Remeš12:00, 02.03. 2018detail
Ph.D.Cyril Höschl10:00, 29.01. 2018detail
Ph.D.Radomír Vávra14:00, 24.11. 2017detail
Ph.D.Tomáš Křehlík17:30, 27.09. 2017detail
Ph.D.Jan Voříšek10:30, 22.09. 2017detail
Ph.D.Aleš Antonín Kuběna9:00, 22.09. 2017detail
DrSc./DSc.Petr Tichavský16:00, 29.11. 2016detail
Ph.D.Vadim Omelčenko15:00, 15.11. 2016detail
Ph.D.Tereza Mlynářová10:00, 14.10. 2016detail
Ph.D.Václav Lín11:00, 30.08. 2016detail
Ph.D.Jiří Kukačka17:30, 27.04. 2016detail
Ph.D.Krenar Avdulaj17:30, 24.02. 2016detail
Ph.D.Ing. Milan Anderle10:00, 19.02. 2016detail
Ph.D.Ing. Ondřej Tichý14:00, 08.12. 2015detail
Ph.D.Mgr. Gabriel Pathó11:00, 04.12. 2015detail
Ph.D.Lukáš Adam14:00, 29.09. 2015detail
Ph.D.Petr Novák10:00, 29.09. 2015detail
Ph.D.Vladimíra Sečkárová8:30, 14.09. 2015detail
Ph.D.Ing. Pavel Hrabák15:30, 26.03. 2015detail
Ph.D.Miroslav Pištěk13:30, 26.03. 2015detail
Ph.D.Karel Macek14:00, 26.01. 2015detail
Ph.D.Michal Bartoš10:00, 09.01. 2015detail
Ph.D.Jana Timková14:00, 01.12. 2014detail
DrSc./DSc.Filip Šroubek15:00, 06.10. 2014detail
Ph.D.Miroslav Beneš10:00, 16.09. 2014detail
Ph.D.Jaroslav Sýkora10:00, 10.04. 2014detail
Ph.D.Andrea Karlová10:00, 22.11. 2013detail
Ph.D.Ing. Martin Hatka11:15, 21.10. 2013detail
Ph.D.Ladislav Krištoufek17:00, 09.10. 2013detail
Ph.D.Martina Hofmanová14:00, 05.07. 2013detail
Ph.D.Milan Zajíček11:00, 27.06. 2013detail
Ph.D.Mgr. Jiří Sedlář14:00, 19.03. 2013detail
Ph.D.Tetiana Korotka10:00, 21.12. 2012detail
Ph.D.Jaromír Baxa17:00, 21.11. 2012detail
Ph.D.Tomáš Mazanec13:00, 06.06. 2012detail
Ph.D.Mgr. Jan Šindelář17:00, 28.05. 2012detail
Ph.D.Václav Kratochvíl14:30, 24.02. 2012detail
Ph.D.Leoš Kafka12:30, 09.01. 2012detail
Ph.D.Ing. Pavla Pecherková11:00, 25.11. 2011detail
Ph.D.Jozef Baruník18:00, 06.10. 2011detail
Ph.D.Ing. Radek Hofman15:30, 08.09. 2011detail
Ph.D.Jan Kamenický15:30, 06.06. 2011detail
Ph.D.Ondřej Horáček14:00, 06.06. 2011detail
Ph.D.Petr Augusta11:00, 22.04. 2011detail
Ph.D.Pavel Vácha11:40, 05.04. 2011detail
Ph.D.Ing. Petr Honzík12:00, 04.03. 2011detail
Ph.D.Roman Bartosinski12:00, 25.02. 2011detail
Ph.D.Kamil Dedecius11:00, 19.11. 2010detail
Ph.D.Martin Papík10:00, 05.10. 2010detail
Ph.D.Volodymyr Lynnyk10:00, 09.07. 2010detail
Ph.D.Stanislav Mikeš10:40, 28.04. 2010detail
Ph.D.Petr Kujan10:00, 23.10. 2009detail
Ph.D.Michal Houda9:30, 22.06. 2009detail
Ph.D.Jan Kracík10:00, 12.06. 2009detail
Ph.D.Lenka Pavelková10:00, 17.04. 2009detail
Ph.D.Mgr. Antonín Malík9:00, 30.09. 2008detail
Ph.D.RNDr. Sońa Reisnerová15:30, 22.09. 2008detail
Ph.D.Mgr. Michal Červinka10:30, 22.09. 2008detail
Ph.D.Ing. Zdeněk Pohl9:00, 19.09. 2008detail


List of forthcoming defences

Type Name Date Details
Ph.D.Tibor Mach12:15, 20.12. 2017detail
Ph.D.Adam Novozamsky10:00, 20.02. 2018detail


Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation