Institute of Information Theory and Automation

TR

Analysis and control of globally decomposed strongly nonlinear state space dynamical models with complex interactions of their components

Project leader: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Department:
Supported by (ID): GA13-20433S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2016

Theory of Dynamical Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní

Theory of Dynamical Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Cybernetics and Robotics

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Nonlinear Systems

Oddělení: 
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation