Institute of Information Theory and Automation

TR

Dabkowski

Jméno: 
Pawel
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Postdoc
Pozice česky: 
postdoktorand
Kontakty
Místnost: 
371
Linka: 
2286
Fax: 
286890286
Mail: 
dabkowski
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dabkowski

Jméno: 
Pawel
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Postdoc
Pozice česky: 
postdoktorand
Kontakty
Místnost: 
371
Linka: 
2286
Fax: 
286890286
Mail: 
dabkowski[
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nguyen

Jméno: 
Hong Quang
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Adaptive nonlinear observers, adaptive chaos synchronization, application to secure encryption
Odborné zájmy (česky): 
Adaptive nonlinear observers, adaptive chaos synchronization, application to secure encryption
Kontakty
Mail: 
nguyequa
Doména mailu: 
fel.cvut.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Adaptive nonlinear observers and chaos synchronization with application to secure encryption
Téma práce (česky): 
Adaptive nonlinear observers and chaos synchronization with application to secure encryption
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Kybernetika a robotika
Začátek studia: 
01.03.2011
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dvořák

Jméno: 
Jaromír
Titul před jménem: 
Bc.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
technician
Pozice česky: 
odborný pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Control engineering, synthesis and realization of control system, low level programming, design of electrical circiuts
Odborné zájmy (česky): 
řídicí technika, návrh a realizace řídicích systémů, nízkostupňové programování, návrh elektrických obvodů
Kontakty
Místnost: 
371
Linka: 
2286
Mail: 
dvoraj35
Doména mailu: 
fel.cvut.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zemánek

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Advanced algorithms for control and communication
Odborné zájmy (česky): 
Pokročilé algoritmy pro řízení a komunikace
Kontakty
Místnost: 
371
Linka: 
2286
Mail: 
jiri.zemanek
Doména mailu: 
fel.cvut.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Kybernetika
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Začátek studia: 
01.01.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society)

logo lokalni IEEE
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society.
Nové složení výboru pobočky a další podrobnosti na http://control.ieee.cz/?q=aboutcss

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatickém řízení v ČR a SR

Zajímavé informace a novinky v oboru automatického řízení nejen v ČR a SR na http://control.ieee.cz

Dolinský

Jméno: 
Kamil
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
nonlinear identification, robotics, adaptive control
Odborné zájmy (česky): 
nelineární identifikace, robotika, adaptivní řízení
Kontakty
Místnost: 
382
Linka: 
2042
Mail: 
kamil.dolinsky
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
0.35%
Obor (česky): 
Řídicí technika a robotika
Začátek studia: 
01.09.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Ramos Velasco

Jméno: 
Luis Enrique
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Structure and Universality in Complex Control Systems Design

Project leader: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Department:
Supported by (ID): GA102/05/0011
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2005 - 2007
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation