Institute of Information Theory and Automation

TR

Bernal

Jméno: 
Miguel
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kujan

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Petr Kujan
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
numerical algorithms for n-D systems
Odborné zájmy (česky): 
numerické algoritmy pro n-D systémy
Kontakty
Místnost: 
363
Telefon: 
224355706
Linka: 
2809
Fax: 
286890286
Mail: 
kujanp
Doména mailu: 
fel.cvut.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Numerické a symbolické polynomiální metody
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Řídící technika a robotika
Začátek studia: 
30.08.2004
Konec studia: 
23.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Šprdlík

Jméno: 
Otakar
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Otakar Šprdlík
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
use of inertial sensors for the measurement of human movement especially for assessment in Parkinson's Disease, identification and estimation of nonlinear systems with known structure
Odborné zájmy (česky): 
využití inerciálních senzorů pro vyhodnocení pohybu člověka, zvláště u neurologických poruch; odhad parametrů a stavu nelineárních systémů se známou strukturou
Kontakty
Místnost: 
371
Telefon: 
224357682
Linka: 
2286
Fax: 
286890286
Mail: 
sprdlo1
Doména mailu: 
control.felk.cvut.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Detekce fází chůze
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Řídící technika a robotika
Začátek studia: 
27.02.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Augusta

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
multidimensional systems, algorithms for polynomial matrices
Odborné zájmy (česky): 
vícerozměrné systémy, algoritmy pro polynomiální matice
Kontakty
Místnost: 
364
Linka: 
2392
Fax: 
286890286
Mail: 
augusta
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Problémy n-d řízení
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Řídící technika a robotika
Začátek studia: 
27.02.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Anderle

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Milan Anderle.jpg
Pozice anglicky: 
Postdoktorand
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
nonlinear systems, modelling and control of walking robots
Odborné zájmy (česky): 
nelineární systémy, řízení a modelování kráčejících robotů
Kontakty
Místnost: 
370
Linka: 
2018
Fax: 
286890286
Mail: 
anderle
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Řídicí technika a robotika
Začátek studia: 
31.08.2008
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zezula

Jméno: 
Pavel
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Pavel Zezula
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
linear systems, numerical algorithms for n-D systems
Odborné zájmy (česky): 
lineární systémy, numerické algoritmy pro vícerozměrné systémy
Kontakty
Místnost: 
364
Linka: 
2392
Fax: 
286890286
Mail: 
xzezulap
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Factorization of 2-D polynomials
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zikmund

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Jiří Zikmund
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
modelling and control of walking robots
Odborné zájmy (česky): 
modelování a řízení chodících robotů
Kontakty
Místnost: 
366
Linka: 
2223
Fax: 
286890286
Mail: 
j.zikmund
Doména mailu: 
email.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Řízení a modelování kráčejících robotů
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Martinez Granada

Jméno: 
Edgar
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Řízení kráčejících robotů
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Shell International, donation no. C9993079/00/021297

Project leader: Ing. Ferdinand Kraffer, Ph.D.
Department:
Supported by (ID): C9993079/00/021297
Duration: 1997 - 1998

Nováková

Jméno: 
Jana
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Jana Novakova.jpg
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
applications of control methods and estimation in medicine: dynamic system identification methods for modelling of hemodynamic response and for detection of connection among selected brain areas, posturography data processing (frequency analysis)
Odborné zájmy (česky): 
modelování hemodynamických odezev a detekce vazeb mezi oblastmi mozku pomocí metod identifikace dynamických systémů, zpracování dat naměřených na posturografu (frekvenční analýza)
Kontakty
Místnost: 
370
Linka: 
2018
Fax: 
286890286
Mail: 
tauchj1
Doména mailu: 
centrum.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation