Institute of Information Theory and Automation

TR

Rehák

Jméno: 
Branislav
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Rehak B.jpg
Pozice anglicky: 
research associate and deputy head of the department
Pozice česky: 
vědecký pracovník a zástupce vedoucího odděleni
Odborné zájmy (anglicky): 
decomposition and control of large-scale systems, numerical methods for nonlinear control
Odborné zájmy (česky): 
dekompozice a řízení rozsáhlých systémů, numerické metody pro nelineární řízení
Kontakty
Místnost: 
363
Linka: 
2809
Fax: 
286890286
Mail: 
rehakb
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kučera

Jméno: 
Vladimír
Titul před jménem: 
Prof. Ing.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
 Vladimír Kučera
Pozice anglicky: 
Emeritus Staffer
Pozice česky: 
Emeritní pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
linear systems, optimal control, robust control
Odborné zájmy (česky): 
lineární systémy, optimální řízení, robustní řízení
Kontakty
Místnost: 
370
Linka: 
2018
Mail: 
kucera
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://support.dce.felk.cvut.cz/pub/kucera/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Ježek

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
Jan Ježek
Pozice anglicky: 
Emeritus Staffer
Pozice česky: 
Emeritní pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
linear systems, algebraic methods in control
Odborné zájmy (česky): 
lineární systémy, algebraické metody v řízení
Kontakty
Místnost: 
378
Linka: 
2387
Mail: 
jezek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Hurák

Jméno: 
Zdeněk
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Zdeněk Hurák
Pozice anglicky: 
postdoc
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Hromčík

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
Martin Hromčík
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
linear systems, robust control, numerical algorithms for control design
Odborné zájmy (česky): 
leneární systémy, robustní řízení, numerické algoritmy návrhu řízení
Kontakty
Místnost: 
374a
Telefon: 
224357681
Linka: 
2240
Fax: 
286890286
Mail: 
m.hromcik
Doména mailu: 
c-a-k.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Doležal

Jméno: 
Jaroslav
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
 Jaroslav Doležal
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
nonlinear system modelling and optimization
Kontakty
Místnost: 
370
Telefon: 
234625911
Linka: 
2062
Fax: 
234625900
Mail: 
jaroslav.dolezal
Doména mailu: 
honeywell.com
Web: 
http://www.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&stav=18&idZaznam=2967&L=CZ
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Čelikovský

Jméno: 
Sergej
Titul před jménem: 
Prof. RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
Sergej Čelikovský
Pozice anglicky: 
research fellow and head of the department
Pozice česky: 
vedoucí vědecký pracovník a vedoucí oddělení
Odborné zájmy (anglicky): 
nonlinear systems, exact feedback linearization, stabilization, chaotic systems, output feedback control, underactuated mechanical systems and walking robots.
Odborné zájmy (česky): 
nelineární systémy, exaktní linearizace, regulace výstupu, stabilizace, chaotické systémy, řízení výstupní zpětnou vazbou, podaktuované mechanické systémy a kráčející robotika.
Kontakty
Místnost: 
373
Telefon: 
286890286
Linka: 
2020
Fax: 
286890286
Mail: 
celikovs
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://staff.utia.cas.cz/celikovsky
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Beran

Jméno: 
Zdeněk
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
Zdeněk Beran
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
numerical analysis of nonlinear ODE and PDE, stability analysis, algebraic-differential theory of evolutionary systems
Odborné zájmy (česky): 
numerická analýza nelineárních ODR a PDR, stabilita, algebraicko-diferenciální teorie evolučních systémů
Kontakty
Místnost: 
383
Linka: 
2240
Fax: 
286890286
Mail: 
beran
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Department of Control Theory

Logo of ACT Head of the Department:
Sergej Čelikovský

Deputy head of the Department:
Branislav Rehák

Secretary:
Miroslava Součková

phone: +420 266 052 385
fax: +420 286 890 286
www: http://tr.utia.cas.cz/
staff: people, Ph.D. students
List of publications, courses, Current_projects, Past_projects

The research in linear control theory has a long tradition in the Institute. During the 1960s researchers of the Institute made considerable developments in both transfer-function and state-space methods. During the 1970s and the 1980s, the members of the Department achieved significant results, which launched an entirely new area of research worldwide. Among these are the parametrization of all controllers stabilizing a given plant (known as the Youla-Kučera parametrization) and the design of control systems via polynomial equations. Starting the 1990s, the research activities of the department ranged from robust control to nonlinear systems.

Applied research in the department focuses on numerical methods for control-system simulation and design, which yields various original software packages for control and simulation. Furthemore, Department investigates the problems in robotic walking, including their software and hardware implementations

The theoretical research currently prevails in the Department and it is focused on the control systems analysis, feedback control design and general dynamical systems theory. The most important areas are as follows:

  • Analysis and robust control design of linear large scale and spatially distributed systems.
  • Theoretical and numerical methods for analysis and design of controlled systems, including chaotic systems.
  • Analysis and design of nonlinear control systems using properties of their invariant manifolds.
  • Topological dynamics and dynamical systems on surfaces and manifolds.
  • Dynamical systems on complex networks of various type.

 

Last events:Diplom emeritniho pracovnika
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., the President of the Academy of Sciences of the Czech Republic, appointed prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc. an emeritus researcher at the Academy of Sciences of the Czech Republic for his lifetime successful work and merit in the development of the workplace and scientific field on December 18, 2017
29
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430
29
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation