Institute of Information Theory and Automation

VS

Výčet možností nastavení mail klienta

Z vnitřních sítí UTIA a z VPN:

Vydávání přístupových chipů

Informace vydávání přístupových čípů

Žádosti o vydání elektronických čipů pro přístup do budovy podávejte "za celé oddělení", nejlépe formou interního sdělení se seznamem osob, jimž bude čip vydán a vyznačením oprávnění pro jednotlivé osoby:

  • Vchod ze dvora do budovy A(rampa).
  • Vchod ze dvora do budovy C.
  • Branka do dovora.
  • Brána do dvora (přiděluje se pouze se svolením vedení ústavu).
  • Branka a brána na vnější parkoviště.

Žádost je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu: chip@utia.cas.cz

Rozmnožovna

Ceník spotřebního materiálu platný od 18.1.2006

PoložkaCena za 1ks v Kč s DPH
Datová média
Diskety Verbatim DL 1,44MB6,50
CD-R 80min Verbatim DLP 52x, bez obalu6,-
CD-R 80min Verbatim DL 52x, slim10,-
CD-R 80min Verbatim DL 52x, slim, pastel color10,-
CD-R 80min Verbatim DLP 52x, Crystal box12,-
CD-R 210MB Memorex, slim, průměr 8cm15,-
C

Informace a návody

Elektronické konference v ÚTIA

V ÚTIA udržujeme následující konference přístupné uživatlům:
  • SEMINAR: seminar@utia.cas.cz - konference je určena pro distribuci oznámeni seminářů, konferencí, přednásek, kursů v oborech KYBERNETIKA, INFORMATIKA, APLIKOVANA MATEMATIKA, OPTIMALIZACE, AUTOMATIZACE, ROBOTIKA, COMPUTER SCIENCE, TEORIE RIZENI, MODELOVANI, SIMULACE, NUMERICKE METODY, TEORIE INFORMACE, ...
  • UNL - UTIA Network List: unl@utia.cas.cz - konference unl slouží k rozesílání provozních informací všem uživatelům, kteří mají konto na stanicich v ÚTIA.

SSL VPN připojení do ÚTIA

VPN přístup je bezpečná metoda vzdáleného přístupu do místních (privátních, uzavřených) LAN sítí, např. do vnitřní sítě ÚTIA z místa bydliště.
Protože však některé sítě nemají obecnou konektivitu a neumožňují přístup stávajícími metodami (například kvůli použití NAT, nebo kvůli restrikcím ze strany poskytovatele připojení), je nutné přenos upravit tak, aby se tvářil jako běžný webový provoz (surfování…), který zpravidla povolen bývá a právě to umí SSL VPN typ připojení.

Pro připojení pomocí této technologie postupujte dle návodu.

Závazná pravidla užívání počítačů a počítačové sítě

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

užívání počítačů a počítačové sítě

Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České Republiky

(dále jen Ústavu)

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation