Institute of Information Theory and Automation

You are here

MTR

Václav Lín has successfully defended his PhD thesis

Václav Lín has successfully defended his PhD thesis at the Faculty of Management of the University of Economics in Prague. The defence took place in Jindrichuv Hradec on August, 30, 2016. The topic of his thesis was "On sequencing problems in the management of troubleshooting operations".
2018-05-02 13:37

Conditional independence structures: combinatorial and optimization methods

Start: 
2016
End: 
2018
Identification Code: 
GA16-12010S
Project Type (EU): 
other
Project Focus: 
teoretický
Publications ÚTIA: 
list
2016-01-19 17:05

BELIEF'16

The theory of belief functions, also referred to as evidence theory or Dempster-Shafer theory, is a well established general framework for reasoning with uncertainty, with well understood connections to other frameworks such as probability, possibility and imprecise probability theories. First introduced by Arthur P. Dempster in the context of statistical inference, the theory was later developed by Glenn Shafer into a general framework for modeling epistemic uncertainty.
2018-05-02 13:37

IGAIA IV

The fourth conference on Information Geometry and its Applications will be held on June 13-17, 2016, at Liblice Castle in Czech Republic. It is organized by the Institute of Information Theory and Automation of the Czech Academy of Sciences. The first three conferences took place in Pescara, Italy ( IGAIA I, 2002), Tokio, Japan ( IGAIA II, 2005), and Leipzig (

2018-05-02 13:37

Ing. Jan Salaba

Position: 
Ph.D student
Publications ÚTIA: 
list
Podrobnosti o doktorském studiu
Type of study: 
prezenční
Load: 
0%
Faculty: 
Fakulta Managementu VŠE
Beginning of Study: 
2015-10-01
2018-06-11 20:03

Ing. Iva Krejčová

Position: 
Ph.D student
Publications ÚTIA: 
list
Podrobnosti o doktorském studiu
Type of study: 
kombinované
Load: 
0%
Faculty: 
Fakulta Managementu VŠE
Beginning of Study: 
2012-10-01
2018-06-11 19:58

Ing. Lucie Váchová

Position: 
Ph.D student
Publications ÚTIA: 
list
Podrobnosti o doktorském studiu
Type of study: 
prezenční
Load: 
0%
Faculty: 
Fakulta Managementu VŠE
Beginning of Study: 
2011-10-01
2015-10-13 10:09

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Faculcy: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ano
Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.
2015-10-05 11:42

Introduction to Algebraic Logic

Course type: 
bakalářský
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano

This is a first course on algebraic logic, not based on a general theory, but on the study of examples. It will focus on propositional logical systems, exploring several families of non-classical logics and discussing their relation with algebraic (and matricial) semantics.

In particular, we will present intuitionistic logic, substructural logics, linear logics, relevant logics, many-valued and fuzzy logics, and modal logics, briefly discussing their motivations and building their corresponding algebraic semantics.

2018-02-23 09:39

Software pro vědecko-technické výpočty

Faculcy: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
Cílem předmětu je seznámit studenty se širší škálou software pro vědecko-technické a numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat. Bude se jednat především o volně šiřitelné alternativy programů např. ke komerčním programům typu Matlab a COMSOL Multiphysics, tedy kódům používaným k řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v různých oblastech fyziky a techniky a dále např. alternativy k programu IDL pro vizualizaci a zpracování vědeckých dat.
2015-10-04 14:32

Pages

Subscribe to RSS - MTR