Institute of Information Theory and Automation

MTR

BELIEF'16

podzimniPraha.jpg
The theory of belief functions, also referred to as evidence theory or Dempster-Shafer theory, is a well established general framework for reasoning with uncertainty, with well understood connections to other frameworks such as probability, possibility and imprecise probability theories. First introduced by Arthur P. Dempster in the context of statistical inference, the theory was later developed by Glenn Shafer into a general framework for modeling epistemic uncertainty.

IGAIA IV

Liblický zámek

The fourth conference on Information Geometry and its Applications will be held on June 13-17, 2016, at Liblice Castle in Czech Republic. It is organized by the Institute of Information Theory and Automation of the Czech Academy of Sciences.

Salaba

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta Managementu VŠE
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Krejčová

Jméno: 
Iva
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta Managementu VŠE
Začátek studia: 
01.10.2012
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Váchová

Jméno: 
Lucie
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta Managementu VŠE
Začátek studia: 
01.10.2011
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://intranet.cvut.cz/ects/course.php?id=692988130505
Typ kurzu: 
doktorandský
Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.

Introduction to Algebraic Logic

Oddělení: 
MTR
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
magisterský
Semestr: 
zimní

This is a first course on algebraic logic, not based on a general theory, but on the study of examples. It will focus on propositional logical systems, exploring several families of non-classical logics and discussing their relation with algebraic (and matricial) semantics.

In particular, we will present intuitionistic logic, substructural logics, linear logics, relevant logics, many-valued and fuzzy logics, and modal logics, briefly discussing their motivations and building their corresponding algebraic semantics.

Software pro vědecko-technické výpočty

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UFY/SVTV?lang=cs
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Cílem předmětu je seznámit studenty se širší škálou software pro vědecko-technické a numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat. Bude se jednat především o volně šiřitelné alternativy programů např. ke komerčním programům typu Matlab a COMSOL Multiphysics, tedy kódům používaným k řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v různých oblastech fyziky a techniky a dále např. alternativy k programu IDL pro vizualizaci a zpracování vědeckých dat.

Matematické problémy nematematiků

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://staff.utia.cas.cz/adam/teaching.html
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
oba
Dobrovolný seminář, na kterém budou přednášet lidé mimo Matfyz matematické problémy, které potkali ve svém životě. Naším největším přáním je aktivní zapojení studentů. Máme připraveny zajímavé problémy z různých oblastí, od statistiky po stavitelství, které standardně nemají jednoznačné či nejlepší řešení.

Salman

Jméno: 
Issam
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Machine Learning, Data Mining, Artificial Intelligence
Odborné zájmy (česky): 
Strojové učení, Dolování z dat, Umělá inteligence
Kontakty
Místnost: 
73
Linka: 
2421
Mail: 
sam_6s
Doména mailu: 
hotmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Machine learning methods for medical data analysis
Téma práce (česky): 
Metody strojového učení pro analýzu zdravotnických dat
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
matematické inženýrství/softwarové inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation