Institute of Information Theory and Automation

MTR

Bregman distances, divergences, and optimal algorithms for information retrieval, decision-making, and learning

Project leader: Ing. František Matúš, CSc.
Department: MTR
Supported by (ID): GAP202/10/0618
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012
More info: here

Pravděpodobnostní modely umělé inteligence

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Anotace:Obsahem předmětu je přehled metod používaných pro zpracování neurčitosti v oblasti umělé inteligence. Hlavní pozornost je věnována tzv. grafickým markovským modelům, zejména Bayesovským sítím.
Osnova:1. Úvod do umělé inteligence: řešení problému, stavové prostory, hledání řešení, algoritmus A s hvězdičkou, optimalita řešení.

Matematická informatika

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100158;zpet=../pracoviste/predmety.pl?id=15,quick=1,lang=cz;quick=1;lang=cz
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní

Pathó

Jméno: 
Gabriel
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
MSc.
Oddělení: 
MTR
Kontakty
Místnost: 
225
Telefon: 
2345
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
interní
Téma práce (anglicky): 
Mathematical modeling of thin martensitic films
Téma práce (česky): 
Matematické modelování tenkých filmů z martenzitických materialů
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Matematické a počítačové modelování (4F11)
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
04.12.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Logika kauzálního a pravděpodobnostního usuzování za nejistoty

Project leader: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Department: MTR
Supported by (ID): GEICC/08/E010
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2008 - 2011
More info: here

Multidimenzionální komponentové pravděpodobnostní modely

Project leader: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Department: MTR
Supported by (ID): IAA2075302
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2003 - 2007
More info: here

Lín

Jméno: 
Václav
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
MTR
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Probabilistic graphical models, Bayesian networks, computational complexity, decision-theoretic troubleshooting, adaptive testing.
Odborné zájmy (česky): 
Pravděpodobnostní grafické modely, bayesovské sítě, výpočetní složitost, technická diagnostika, adaptivní testování znalostí.
Kontakty
Místnost: 
225
Linka: 
2345
Mail: 
lin
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Algorithmic issues of decision making under uncertainty
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta Managementu VŠE
Obor (česky): 
Management
Začátek studia: 
31.08.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Teorie informace a inference

Oddělení: 
MTR
Fakulta: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=95769;zpet=..%2Fkatalog%2Frozvrhy_view.pl%3Frozvrh_ucitel%3D719%2Czobraz%3D1;jazyk=1;lang=en
Typ kurzu: 
magisterský

Model Selection Day

Model Selection Day

Organized by Milan Studený and František Matúš

September 16, 2009 (Wednesday) Room #3

Institute of Information Theory and Automation
Pod vodárenskou věží 4, CZ-18208, Prague 8, Czech Republic

Prémii Otto Wichterleho v r. 2009 získal Tomáš Kroupa

Tomáš Kroupa
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2009

Ing. Tomáši Kroupovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation