Institute of Information Theory and Automation

You are here

MTR

Doc. Ing. Jan Valdman, Dr.

Position: 
research felow
Kontakty
Room: 
Phone: 
266052370
Mail: 
Research interests: 
elastoplasticity, a posteriori error analysis of convex problems, Matlab vectorization, multi-grid solvers
Publications ÚTIA: 
list

Software

All my codes are available at Matlab Central.

2018-05-16 15:15

Variační a numerická analýza v nehladké mechanice kontinua

Start: 
2012
End: 
2014
Identification Code: 
GAP201/12/0671
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2014-11-03 16:19

A Multivalued Approach to Optima and Equilibria in Economics

Start: 
2012
End: 
2014
Identification Code: 
GAP402/12/1309
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2013-01-10 12:22

Ing. Václav Kratochvíl

successfully completed his PhD studies at Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. On 24th February 2012 he defended his doctoral thesis "Probabilistic Compositional Models: solution of an equivalence problem" and he was awarded a Ph.D. degree in Mathematical Engineering.

2018-05-02 13:37

Pravděpodobnostní modely umělé inteligence

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
Anotace:Obsahem předmětu je přehled metod používaných pro zpracování neurčitosti v oblasti umělé inteligence. Hlavní pozornost je věnována tzv. grafickým markovským modelům, zejména Bayesovským sítím.
Osnova:1. Úvod do umělé inteligence: řešení problému, stavové prostory, hledání řešení, algoritmus A s hvězdičkou, optimalita řešení.
2015-01-13 10:36

Matematická informatika

Faculty: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
2015-01-13 10:34

Mgr. Gabriel Pathó, MSc.

This person is no longer active at UTIA.
Publications ÚTIA: 
list
2017-01-03 16:44

Pages

Subscribe to RSS - MTR