Institute of Information Theory and Automation

E

Hanus

Jméno: 
Luboš
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

Department: E
Supported by (ID): FP7-SSH-2013-2
Duration: 2014 - 2016

Stability analysis of optima and equilibria in economics

Project leader: RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): GA15-00735S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2015 - 2017

Systemic Risks and Imbalances in European Economies during the Crisis: Theory and Evidence

Project leader: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA13-11983S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2015

Hanousek

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
International trade network: from gravity law to quantum statistics
Téma práce (česky): 
International trade network: from gravity law to quantum statistics
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

The Otto Wichterle Award for Ladislav Krištoufek

Ladislav Krištoufek
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to PhDr. Ladislav Kristoufek, Ph.D.

Šopov

Jméno: 
Daniel
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
MSc.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JED412,413
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba

Econometrics I

Oddělení: 
E
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB109
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
oba

Bivariate long memory analysis of financial time series

Project leader: Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Department: E
Supported by (ID): 14-11402P
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2014 - 2016
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation