Institute of Information Theory and Automation

E

Dufek

Jméno: 
Jaroslav
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
credit risk modeling
Odborné zájmy (česky): 
modely kreditního rizika
Kontakty
Místnost: 
223
Linka: 
2844
Mail: 
jaroslav.dufek.2
Doména mailu: 
seznam.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Multi-factor models of credit risk
Téma práce (česky): 
Vícefaktorové modely kreditního rizika
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Finanční a pojistná matematika
Začátek studia: 
01.10.2012
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

The Otto Wichterle Award for Jozef Baruník

In the year 2012 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to

PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

From Econometric department of the Institute of Information Theory and Automation.

Macek

Jméno: 
Karel
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Data-Based Decision Making for Fault Detection
Odborné zájmy (česky): 
Rozhodování pro detekci chyb
Kontakty
Mail: 
karel.macek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Data-Based Decision Making: Evaluation and Design
Téma práce (česky): 
Rozhodování opírající se o data: ocenění a forma
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Softwarové inženýrství
Začátek studia: 
01.04.2012
Konec studia: 
26.01.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Center for fundamental research for dynamical economics and econometrics

Project leader: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): LC06075
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2006 - 2011

DYME - Dynamical models in Economics

Project leader: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/12/G097
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2012 - 2018
More info: here

Vlach

Jméno: 
Milan
Titul před jménem: 
Prof. RNDr.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
theoretical optimization
Odborné zájmy (česky): 
teoretická optimalizace
Kontakty
Místnost: 
247
Linka: 
2471
Mail: 
vlach
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Validation of Economic Decision Models and Results

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GA402/05/0115
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2005 - 2007

Economic Dynamics: Analytical and Computational Treatment of Macroeconomic Models

Project leader: Ing. Karel Sladký, CSc.
Department: E
Supported by (ID): IAA7075202
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2002 - 2006

Semantical Component of Vague Verbal Data

Project leader: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Department: E
Supported by (ID): IAA1075301
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2003 - 2006

Cena za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011

Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Mgr. Lukáše Váchy, Ph.D. a PhDr. Jozefa Baruníka, Ph.D.: Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988311002350) a udělil jim Cenu za nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2011.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation