Institute of Information Theory and Automation

E

Nonlinear Dynamics in Monetary and Financial Economics. Theory and Empirical Models.

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc., Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GD402/09/H045
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011

Stochastic Economic Models under Uncertainty: Development over Time and Optimization

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/10/0956
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012

Ivanková

Jméno: 
Kristýna
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Economic Dynamics, Business Cycles, Extreme Value Theory, Stochastic Growth Theory
Odborné zájmy (česky): 
ekonomická dynamika, hospodářské cykly, teorie extremálních hodnot, stochastická teorie růstu
Kontakty
Mail: 
kristyna.ivankova
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Stochastic growth theory
Téma práce (česky): 
Stochastická teorie růstu
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Začátek studia: 
30.09.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely

Project leader: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAČR 402/09/H045
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2009 - 2011

Chovanec

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Stochastic optimization, stochastic programming, application to social problems, stability, algoritmic solution
Odborné zájmy (česky): 
Stochastická optimalizace, stochastické programování, aplikace na sociální politiku, stabilita vzhledem k volbě scénářů, algoritmické řešení
Kontakty
Mail: 
chovanec
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Stochastic programming - social application
Téma práce (česky): 
Stochastické programování a sociální politika
Úvazek: 
10%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
M5 - Ekonometrie a operační výzkum
Začátek studia: 
01.10.2004
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Voříšek

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Mathematical theory of catastrophe
Odborné zájmy (česky): 
Matematická teorie katastrof
Kontakty
Mail: 
honzik.v
Doména mailu: 
seznam.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Empirical analysis of capital markets
Téma práce (česky): 
Empirická analýza kapitálových trhů
Úvazek: 
10%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
M5 - Ekonometrie a operační výzkum
Začátek studia: 
30.09.2008
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Krištoufek

Jméno: 
Ladislav
Titul před jménem: 
PhDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Finance econometrics, econophysics, complex systems, big data
Odborné zájmy (česky): 
Finanční ekonometrie, ekonofyzika, komplexní systémy, big data
Kontakty
Místnost: 
219
Linka: 
2243
Mail: 
kristouf
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://staff.utia.cas.cz/kristoufek/Ladislav_Kristoufek/Home.html
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Long-range dependent processes in financial time series
Téma práce (česky): 
Procesy s dlouhou pamětí ve finančních časových řadách
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomie
Začátek studia: 
07.10.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Veverka

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Stochastical analysis of capital markets
Odborné zájmy (česky): 
Stochastická analýza kapitálových trhů
Kontakty
Mail: 
panveverka
Doména mailu: 
seznam.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
10%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
MM - Matematické modelování
Začátek studia: 
30.09.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Báťa

Jméno: 
Karel
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Behavioral finance
Odborné zájmy (česky): 
Behaviorální finance
Kontakty
Mail: 
karel.bata
Doména mailu: 
seznam.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Behavioural explanations of equity home bias
Téma práce (česky): 
Akciový "home bias" v České Republice
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta sociálních věd UK
Obor (česky): 
Ekonomické teorie
Začátek studia: 
19.09.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Krtek

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
E
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
Teorie heterogenních kapitálových trhů a neuronové sítě.
Kontakty
Mail: 
J.H.K.R.T
Doména mailu: 
seznam.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation