Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Kostková

Jméno: 
Jitka
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
kostkova
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Bílková

Jméno: 
Zuzana
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image processing
Odborné zájmy (česky): 
zpracování obrazové informace
Kontakty
Místnost: 
45
Linka: 
2536
Mail: 
bilkova
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Honarvar

Jméno: 
Barmak
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Kontakty
Mail: 
honarvar
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Best Student Paper Award

spie_award.jpg
Jan Kotera, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI), received the Best Student Paper award at the Digital Photography and Mobile Imaging XI conference at IS&T/SPIE Electronic Imaging held in San Francisco, USA, for the paper "Blind Deconvolution of images with model discrepancies using maximum a posteriori estimation with heavy tailed priors", co-authored by Filip Sroubek.

Invariants and adaptive representations of digital images

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA15-16928S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2015 - 2017

Affine moment invariants of higher orders

Project leader: Ing. Tomáš Suk, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA201/03/0675
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2003 - 2005

Combined invariants and their using for recognition of 2-D objects

Project leader: Ing. Tomáš Suk, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA102/98/P069
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 1998 - 2000

3D Shape Reconstruction from Intensity Images

Project leader: Ing. Tomáš Suk, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): 102/95/1378
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 1995 - 1997

Digitální zpracování obrazu v praxi

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/NPGR032
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.

Farokhi

Jméno: 
Sajad
Titul před jménem: 
Dr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image processing
Odborné zájmy (česky): 
zpracování obrazové informace
Kontakty
Místnost: 
149
Linka: 
2208
Mail: 
fsajad2
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Near Infrared Face Recognition
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation