Institute of Information Theory and Automation

You are here

ZOI

Vyrovnání účelových geodetických sítí

Faculcy: 
Fakulta stavební ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ne

Rozsah 3+3 (přednášky/cvičení)

admin: 2018-05-02 14:48

Statistické metody rozpoznávání a rozhodování

Faculcy: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
admin: 2008-09-03 00:11

Zpracování obrazu a rozpoznávání II

Faculcy: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
admin: 2017-09-25 08:05

Zpracování obrazu a rozpoznávání I

Faculcy: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano
admin: 2017-11-21 10:09

Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu

Faculcy: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
doktorandský
Semester: 
letní
Current: 
Ano
admin: 2015-11-18 13:23

Digitální zpracování obrazu

Faculcy: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
admin: 2008-01-30 23:35

List of publications

Books and chapters

  1. Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara2D and 3D Image Analysis by Moments, John Wiley & Sons, (Chichester 2016) [2016] Download
admin: 2013-02-07 12:19

Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

admin: 2009-02-11 16:39

Cena akademie věd ČR 2007 udělena týmu Jan Flussera

Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel ocenění 26. června 2007 ve vile Lanna autorský tým (uváděno bez titulů):

admin: 2018-05-02 13:36

Pages

Subscribe to RSS - ZOI