Institute of Information Theory and Automation

You are here

ZOI

Methods and Algorithms for Vector and Tensor Field Image Analysis

Start: 
2018
End: 
2020
Identification Code: 
GA18-07247S
Project Type (EU): 
other
Project Focus: 
teoretický
Publications ÚTIA: 
list
2017-12-23 21:46

Solving inverse problems for the analysis of fast moving objects

Start: 
2018
End: 
2020
Identification Code: 
GA18-05360S
Project Type (EU): 
other
Project Focus: 
teoretický
Publications ÚTIA: 
list
2018-03-14 17:31

Výpočetní technika

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta UK
Course type: 
bakalářský
Semester: 
oba
Current: 
Ano

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).

2018-05-02 13:38

Theory of errors an adjustment calculus

Faculty: 
Fakulta stavební ČVUT
Course type: 
bakalářský
Semester: 
oba
Current: 
Ne
Purpose of the course is to teach students observational data processing in geodesy, cartography and geoinformatics from both theoretical and practical point of view. The subject includes mainly fundamentals of probability theory and mathematical statistics. Students can get acquainted with popular metods of estimation theory (Bayesian estimation, least-squares method) and statistical testing.
2018-09-30 11:14

Mgr. Matěj Lébl

This person is no longer active at UTIA.
2018-12-09 10:55

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Start: 
2017
End: 
2018
Identification Code: 
VH20172018014
Project Type (EU): 
other
Project Focus: 
teoretický
aplikační
Publications ÚTIA: 
list
2017-07-25 09:06

Convolutional neural networks in digital image restoration

Start: 
2017
End: 
2019
Identification Code: 
GAUK, No. 1583117
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2017-03-14 14:30

Innovation Award 2016

Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic awarded Ing. Milan Talich, Ph.D. and his team the main prize for their work „Expert system for monitoring of deformations of hazardous objects and locations“, which was created in cooperation with Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. This prestigious contest was established in 1996.
2018-09-28 21:30

Ing. Hynek Walner

This person is no longer active at UTIA.
Position: 
Ph.D student
2019-01-08 10:06

Pages

Subscribe to RSS - ZOI