Institute of Information Theory and Automation

You are here

ZOI

Affine moment invariants of higher orders

Start: 
2003
End: 
2005
Identification Code: 
GA201/03/0675
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
suk: 2014-11-13 15:01

Combined invariants and their using for recognition of 2-D objects

Start: 
1998
End: 
2000
Identification Code: 
GA102/98/P069
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
suk: 2014-11-13 15:09

3D Shape Reconstruction from Intensity Images

Start: 
1995
End: 
1997
Identification Code: 
102/95/1378
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
suk: 2014-11-13 13:49

Digitální zpracování obrazu v praxi

Faculcy: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.
zitova: 2014-11-13 12:39

Dr. Sajad Farokhi, Ph.D.

This person is no longer active at UTIA.
Position: 
Postdoc
Research interests: 
image processing
Publications ÚTIA: 
list
zitova: 2015-07-15 11:54

Early ultrasound detection of breast cancer

Start: 
2014
End: 
2017
Identification Code: 
TA04011392
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
zitova: 2016-09-13 13:30

A New 3D Descriptors of Synthetic Drug Molecular Structure for Drug Analysis

Start: 
2014
End: 
2015
Identification Code: 
GLuar/2014/FTMK(1)/A00004
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
flusser: 2014-04-18 13:06

Image Information Processing in Astronomy and Astrophysics

Start: 
1995
End: 
1997
Identification Code: 
GA205/95/0293
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
flusser: 2014-04-18 12:54

Pages

Subscribe to RSS - ZOI