Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Zita

Jméno: 
Aleš
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Zita
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
medical image processing; digital image processing and image forgery detection; Videokymography; Segmentation;
Odborné zájmy (česky): 
zpracování obrazové informace v medicíně; digitální zpracován obrazu a forenzní analýza; videokymografie; segmentace
Kontakty
Místnost: 
33
Linka: 
2853
Mail: 
zita
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
interní
Téma práce (anglicky): 
Digital image processing
Téma práce (česky): 
Digitální zpracování obrazu
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Počítačová grafika a zpracování obrazu
Začátek studia: 
01.10.2013
Aleš Zita received Masters degree in Computer Science at The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in May 2013 and was awarded RNDr. title by The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in November 2014. Since March 2013 he is affiliated with Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, currently as a PhD Student.

Curriculum Vitae

Podrobnosti (česky): 
Aleš Zita received Masters degree in Computer Science at The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in May 2013 and was awarded RNDr. title by The Faculty of Mathematics and Physics at Charles University in Prague in November 2014. Since March 2013 he is affiliated with Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, currently as a PhD Student.

Curriculum Vitae

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation)

Project leader: Ing. Martin Papík, Ph.D.
Department: ZOI

Image Blind Deconvolution in Demanding Conditions

Project leader: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA13-29225S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2016

Genuineness Analysis of Digital Videos

Project leader: Ing. Stanislav Saic, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA13-28462S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2015

Správa a zpracování geografických dat

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
5 kreditů - dotace 2/1 (přednášky/cvičení) zápočet - testy + semestrální práce zkouška - ústní

Single-channel blind deconvolution of images

Project leader: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): M100751201
Grantor: Internal promotion of international cooperation AVČR
Duration: 2013 - 2015

Šolc

Jméno: 
Jakub
Titul před jménem: 
Mgr. Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jakub Šolc
Pozice anglicky: 
specialist
Pozice česky: 
Odborný pracovník pro výzkum a vědu
Odborné zájmy (anglicky): 
mathematics, programming, geodesy, astronomy
Odborné zájmy (česky): 
matematika, programování, geodezie, astronomie
Kontakty
Místnost: 
204
Telefon: 
224355473
Linka: 
2440
Mail: 
solc
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Innovation Award for Cyril Hὅschl

AwardCH
Cyril Hὅschl, a Ph.D. student in Dept. of Image Processing, was awarded the Innovation Award given by The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics. The award was presented to him at the 24th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics held in Baden-Baden, Germany, 2012.

Yang

Jméno: 
Bo
Titul před jménem: 
Dr.
Oddělení: 
ZOI
bo.jpg
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Image processing, Pattern recognition
Odborné zájmy (česky): 
zpracování obrazu, rozpoznávání obrazu
Kontakty
Místnost: 
149
Linka: 
2208
Mail: 
yang
Doména mailu: 
utia.cas.cz

Bo YANG received the Master degree in control science and engineering from Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China in 2007 and the Ph.D degree in image science from University of Bordeaux 3, Bordeaux, France in 2011. Currently, he is on a postdoctoral position in the Institute of Information Theory and Automation, Prague, in Czech Republic.

Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spring school of image processing 2012

The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. The program of the 2012nd edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation