Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Moments and Moment Invariants in Image Analysis

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GAP103/11/1552
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Project leader: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Stanislav Saic, CSc., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): VG20102013064
Grantor: Ministry of the Interior
Duration: 2010 - 2013
More info: here

Novozámský

Jméno: 
Adam
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
adam_novozamsky.png
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Digital image processing and image forgery detection; Medical imaging; Videokymography; Wireless Capsule Endoscopy;
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu a forenzní analýza obrazových dat; Medicínské zobrazování; Videokymografie; Kapslová endoskopie
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
novozamsky
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Selected Application Areas of Image Processing: Image Forensics and Medical Imaging
Téma práce (česky): 
Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
20.02.2018
Adam Novozámský received the M.Sc. degree in informatics from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University, Prague, in 2010. He is currently finishing the Ph.D. degree with the Institute of Information Theory and Automation cooperating institute of Czech Technical University, Prague. His research interests include medical imaging, image segmentation, and image forensics.

Curriculum-Vitae: here (CZ)

Podrobnosti (česky): 
Adam Novozámský obdržel v roce 2010 magisterský titul z informatiky na ČVUT - Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Nyní dokončuje doktorská studia na Ústavu teorie informace a automatizace, školícím pracovišti ČVUT. Jeho výzkumné zájmy představuje především lékařské zobrazování, segmentace obrazu a forenzní analýza dat.

Curriculum-Vitae: here 

disertace: here (AJ)

Plánovaná obhajoba disertace: jaro 2018

Vedení diplomových prací:

  • Oldřich Vlašič (2017-2018 ČVUT-FJFI) - Registrace VIS a NIR modality uměleckých děl
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Höschl

Jméno: 
Cyril
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Cyril Hὅschl
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Digital image processing
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu
Kontakty
Místnost: 
46
Linka: 
2451
Mail: 
hoschl
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2010
Cyril Höschl received the M.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 2010 and 2018 respectively. His research interests include invariants, moments, shape decomposition methods, and visualization of social interactions (sociomapping).

Curriculum Vitae

Podrobnosti (česky): 
Cyril Höschl received the M.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 2010 and 2018 respectively. His research interests include invariants, moments, shape decomposition methods, and visualization of social interactions (sociomapping).

Curriculum Vitae

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Bednaříková

Jméno: 
Petra
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
IMG_4117.JPG
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Image recognition, feature selection
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bednarikova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Bartoš

Jméno: 
Michal
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Michal Bartoš ZOI
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Signal/image deconvolution, Perfusion imaging, Practical optimization, 3D free-hand ultrasound
Odborné zájmy (česky): 
Dekonvoluce signálů a obrazů, Perfuzní zobrazování, Praktická optimalizace, 3D ultrasonografie
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bartos
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Advanced signal processing methods in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging
Téma práce (česky): 
Pokročilé metody zpracování signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí
Úvazek: 
65%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Obor (česky): 
Biomedicínská elektronika a biokybernetika
Začátek studia: 
01.09.2007
Konec studia: 
09.10.2015

Publications:

See my ResearcherID profile to get list of publications.

Projects:

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dvořák

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jiří Dvořák
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
analysis of medical images, stochastic geometry, stereology, statistical inference for spatial and space-time point processes
Odborné zájmy (česky): 
analýza medicínských obrazů, stochastická geometrie, stereologie, statistika pro prostorové a časoprostorové bodové procesy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
dvorak
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dvorak/
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Statistical inference for spatial point processes
Téma práce (česky): 
Statistika prostorových bodových procesů
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
09.09.2014
Short CV, together with a list of recent publications and talks
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Beneš

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Miroslav Beneš
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image databases, image registration, image segmentation
Odborné zájmy (česky): 
obrazové databáze, registrace a segmentace obrazu
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
benem9am
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (česky): 
Vyhledávání v obrazových databázích
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
29.09.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spring school of image processing 2010

The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. It is held annually by the end of May.

The program of the 6th edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation