Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Bednaříková

Jméno: 
Petra
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
IMG_4117.JPG
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Image recognition, feature selection
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bednarikova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Bartoš

Jméno: 
Michal
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Michal Bartoš ZOI
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Signal/image deconvolution, Perfusion imaging, Practical optimization, 3D free-hand ultrasound
Odborné zájmy (česky): 
Dekonvoluce signálů a obrazů, Perfuzní zobrazování, Praktická optimalizace, 3D ultrasonografie
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
bartos
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Advanced signal processing methods in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging
Téma práce (česky): 
Pokročilé metody zpracování signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí
Úvazek: 
65%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Obor (česky): 
Biomedicínská elektronika a biokybernetika
Začátek studia: 
01.09.2007
Konec studia: 
09.10.2015

Publications:

See my ResearcherID profile to get list of publications.

Projects:

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Dvořák

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jiří Dvořák
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
analysis of medical images, stochastic geometry, stereology, statistical inference for spatial and space-time point processes
Odborné zájmy (česky): 
analýza medicínských obrazů, stochastická geometrie, stereologie, statistika pro prostorové a časoprostorové bodové procesy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
dvorak
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dvorak/
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Statistical inference for spatial point processes
Téma práce (česky): 
Statistika prostorových bodových procesů
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Pravděpodobnost a matematická statistika
Začátek studia: 
01.10.2010
Konec studia: 
09.09.2014
Short CV, together with a list of recent publications and talks
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Beneš

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Miroslav Beneš
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
image databases, image registration, image segmentation
Odborné zájmy (česky): 
obrazové databáze, registrace a segmentace obrazu
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
benem9am
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (česky): 
Vyhledávání v obrazových databázích
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
29.09.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spring school of image processing 2010

The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. It is held annually by the end of May.

The program of the 6th edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.

Intelligent and information technology for information and control systems decision making support

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 69
Duration: 2006 - 2007

Recognition and classification of multidimensional data using information technologies

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 8
Duration: 2004 - 2005

Image Deconvolution Methods using Prior Information

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2009 - 2010

Detection of JPEG image forgeries using passive-blind detection methods

Project leader: Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): P202/10/P509
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2011

New book on pattern recognition

Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition
New monograph Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4) written by UTIA's researchers Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, was published on October 30, 2009.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation