Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Space resolved ballistic electron emission spectroscopy on individual InAs/GaAs dots embedded in AlGaAs barriers

Project leader: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GA202/05/0242
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2004 - 2006
More info: here

Design of the knowledge system for decision support based on geodata

Department: ZOI
Supported by (ID): 2C06028
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2006 - 2011
More info: here

Projektování informačních systémů I

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
dotace 2/1
cvičení - vedení projektů

Kamenický

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jan Kamenický
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
local invariants, blind deconvolution, superresolution, invariant region detection, dense optical flow
Odborné zájmy (česky): 
lokální invarianty, slepá dekonvoluce, zvyšování rozlišení snímků, detekce invariantních oblastí, metody hustého optického toku
Kontakty
Místnost: 
24
Linka: 
2597
Mail: 
kamenik
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (česky): 
Fúze dat z výrazně odlišných modalit
Úvazek: 
55%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Aplikovaná matematika
Začátek studia: 
30.03.2004
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kašpar

Jméno: 
Roman
Titul před jménem: 
RNDr.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
image denoising, splines
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
externí
Téma práce (anglicky): 
Obrazové databáze
Úvazek: 
0%
Začátek studia: 
01.10.2002
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Krhounek

Jméno: 
Miroslav
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
medical image processing
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Téma práce (anglicky): 
Zpracování obrazu v medicině
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zachar

Jméno: 
Andrej
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
interní
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2005
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Bican

Jméno: 
Jakub
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Jakub Bican
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
medical image registration
Odborné zájmy (česky): 
registrace medicínských dat
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
jbican
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Medical Image Registration and Fusion
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
Softwarové systémy
Začátek studia: 
29.09.2004
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Krolupper

Jméno: 
Filip
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Filip Krolupper
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
object recognition, local invariants
Kontakty
Mail: 
filip
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Lokalni invarianty pro popis objektu
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
30.09.2001
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kuneš

Jméno: 
Michal
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Michal Kuneš
Pozice anglicky: 
specialist
Pozice česky: 
Odborný pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
HW/SW Codesign, Partitioning problem, Handle C programming, Design on FPGA
Odborné zájmy (česky): 
FPGA; úspora energie; systémy s nízkou spotřebou; návrh systému pro urychlování výkonnostně náročných výpočtů; Handel C; Matlab; Codesign; C; C++
Kontakty
Místnost: 
222
Linka: 
2470
Fax: 
284680730
Mail: 
xkunes
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Doc. Ing. Hana Kubátová CSc.
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Hardware/Software Codesign
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Obor (česky): 
Výpočetní technika
Začátek studia: 
29.06.2002
Konec studia: 
22.10.2009
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation