Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Intelligent and information technology for information and control systems decision making support

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 69
Duration: 2006 - 2007

Recognition and classification of multidimensional data using information technologies

Project leader: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MSMT 8
Duration: 2004 - 2005

Image Deconvolution Methods using Prior Information

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): ASCR and CSIC (Spain) bilateral
Duration: 2009 - 2010

Detection of JPEG image forgeries using passive-blind detection methods

Project leader: Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): P202/10/P509
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2011

New book on pattern recognition

Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition
New monograph Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4) written by UTIA's researchers Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, was published on October 30, 2009.

Image analysis and automatic analysis of artwork material layers

Project leader: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): AV ČR M100750901
Grantor: Internal promotion of international cooperation AVČR
Duration: 2009 - 2010

Blažek

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Blazek Jan
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Mulitmodal data processing, artificial intelligence, neural networks, genetic algorithms
Odborné zájmy (česky): 
Zpracování multimodálních dat, umělá inteligence, neuronové sítě, genetické algoritmy
Kontakty
Místnost: 
23
Linka: 
2864
Mail: 
blazek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/blazek
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
interní
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Obor (česky): 
I2 - softwarové inženýrství
Začátek studia: 
30.09.2009

Supervized diploma theses (finalized):

  • Hubert Kindermann (2014) - Optical Character Recognition at Camera Captured Images
  • Radek Fürbach (2013) - Methods for Localization of Image Differences in Different Modalities of Paintings

Supervized bachelor theses (finalized):

Podrobnosti (česky): 

Vedené bakalářské práce (běžící):

  • Petr Bambušek - Agent pro hraní Texas Hold’em pokeru
  • Lukáš Machalík - Aplikace pro on-line sledování závodníků během závodu

Vedené diplomové práce (dokončené):

  • Hubert Kindermann (2014) - Vytěžování textu z fotografií
  • Radek Fürbach (2013) - Metody lokalizace rozdílů v různých modálitách malířských děl
Vedené bakalářské práce (dokončené):
  • Jakub Hajič (2014) - Extracting Control Points from Image Pairs for Perspective Transformation
  • Jiří Mareš (2012) - Klasifikace původu malířských hlinek
  • Hubert Kindermann (2011) - Vytěžování textu ze strojově psaných dokumentů
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Variační metody ve zpracování obrazu

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/NPGR029
Typ kurzu: 
magisterský
doktorandský
Semestr: 
letní

Breznický

Jméno: 
Michal
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2005
Ph.D study interrupted/Studium přerušeno.
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vilímovský

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.10.2008
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation