Institute of Information Theory and Automation

SI

Boček

Jméno: 
Pavel
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
webdisciple
helper account
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Jurečková

Jméno: 
Jana
Titul před jménem: 
Prof. RNDr.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
senior research fellow
Pozice česky: 
vedoucí vědecký pracovník
Kontakty
Místnost: 
114
Linka: 
2204
Mail: 
jureckova
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Advanced methods of blind subspace separation

Project leader: Ing. Petr Tichavský, DSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA17-00902S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2017 - 2019
More info: here

Pokročilé Markovovy řetězce

Oddělení: 
SI
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP566
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní teorií Markovových řetězců, rozšířit základní znalosti a naznačit směry současného bádání.

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP613
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
zimní
Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.

Mach

Jméno: 
Tibor
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
postdoktorand
Kontakty
Místnost: 
119
Linka: 
2252
Mail: 
macht@utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Kautský

Jméno: 
Václav
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
doktorand
Kontakty
Mail: 
kautskyv
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Slavík

Jméno: 
Jakub
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
postdoktorand
Kontakty
Místnost: 
125
Linka: 
2812
Mail: 
slavik
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Nonparametric (statistical) methods in modern econometrics

Project leader: RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Department: SI
Supported by (ID): GA17-07384S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2017 - 2019
More info: here

Research Professor title

PT_ProfSci.JPG
Ing. Petr Tichavský received the scientific title "Research Professor in Physico-Mathematical Sciences" from the President of the Czech Academy of Sciences on May 24, 2017.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation