Institute of Information Theory and Automation

You are here

SI

Surface-modified carbon composites as potential implantes into human body

Start: 
2006
End: 
2008
Identification Code: 
GA101/06/0226
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2010-06-01 10:12

Forsing

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ne
Metoda na konstrukce modelů teorie množin a prokazování nedokazatelnosti nebo bezespornosti různých matematických tvrzení.
2015-01-05 10:27

Seminář z forsingu

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ne
Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.
2015-01-05 10:28

Stochastic space-time systems

Start: 
2010
End: 
2014
Identification Code: 
GAP201/10/0752
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2013-01-10 12:20

RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.

Position: 
research fellow
Kontakty
Room: 
Phone: 
266052019
Mail: 
Research interests: 
data depth, multiple-output quantile regression
2016-11-10 08:59

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ano
Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).
2017-11-20 08:06

Mgr. Petr Novák

This person is no longer active at UTIA.
Position: 
Ph.D. student
2015-09-30 12:09

Pages

Subscribe to RSS - SI