Institute of Information Theory and Automation

SI

Kotík

Jméno: 
Lukáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Mail: 
lukaskotik
Doména mailu: 
gmail.com
Podrobnosti o doktorském studiu
Úvazek: 
50%
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Nielsen

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Odborné zájmy (anglicky): 
image and signal analysis
Kontakty
Místnost: 
121
Linka: 
2584
Mail: 
jnielsen
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
statistické zpracování obrazu
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
24.10.2001
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Reisnerová

Jméno: 
Soňa
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Náhodné bodové procesy a modely intenzit s aplikací v ekonometrii
Úvazek: 
0%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kraus

Jméno: 
David
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
theory of random point processes, event history analysis
Kontakty
Místnost: 
121
Linka: 
2584
Mail: 
david.kraus
Doména mailu: 
matfyz.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
kombinované
Téma práce (anglicky): 
Modely a metody nahodnych bodovych procesu
Úvazek: 
60%
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kaluža

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Linka: 
2252
Mail: 
hanyz
Doména mailu: 
centrum.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Stochastic partial differential equations driven by infinite-dimensional martingales
Téma práce (česky): 
Stochastické parciální diferenciální rovnice řízené nekonečně rozměrnými martingaly
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2007
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Stochastické diferenciální rovnice

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP543
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Research Center for Quality and Reliability of Production

Project leader: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): 1M06047
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2006 - 2011
More info: here

Spatial-temporal point processes and their applications

Project leader: Doc. Petr Volf, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): IAA101120604
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2006 - 2010
More info: here

Statistical dynamical models and their applications in economics, techniques and natural sciences

Project leader: Doc. Petr Volf, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GD201/05/H007
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2005 - 2008

Infinite dimensional stochastic systems

Project leader: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Department: SI
Supported by (ID): GA201/07/0237
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2007 - 2009
More info: here
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation