Institute of Information Theory and Automation

SI

Aplikovaná matematika

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://www.fm.tul.cz/
Typ kurzu: 
magisterský

Statistické metody řízení jakosti

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Náhodné procesy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Teorie informace

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Statistická teorie informace

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP150
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

Markovské procesy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP176
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP578
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

Ergodická teorie

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP163
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

Seminář o stochastických evolučních rovnicích

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP148
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba

Seminář je věnován novým výsledkům v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic a nekonečně rozměrné stochastické analýze. Pro doktorské studium.

Ondreját

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Kontakty
Místnost: 
121
Linka: 
2284
Mail: 
ondrejat
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation