Institute of Information Theory and Automation

SI

Anotations

Blind Source Separation

Blind Source Separation consists of recovering original signals from their mixtures when the mixing process is unknown. In biomedicine, namely in MEG and EEG signal processing, one of the most popular algorithms nowadays is SOBI (Second Order Blind Identification).

Pravděpodobnost a statistika

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://www.fm.tul.cz/
Typ kurzu: 
magisterský

Aplikovaná matematika

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Web: 
http://www.fm.tul.cz/
Typ kurzu: 
magisterský

Statistické metody řízení jakosti

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne

Náhodné procesy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Teorie informace

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Statistická teorie informace

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP150
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

Markovské procesy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP176
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP578
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

Ergodická teorie

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP163
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation