Institute of Information Theory and Automation

SI

Vajda

Jméno: 
Igor
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
SI
Igor Vajda
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
Information Theory, Asymptotic Statistics
Kontakty
Místnost: 
122
Linka: 
2204
Fax: 
286890300
Mail: 
vajda
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Impacted publications: list

Curriculum Vitae

English version

Narozen 1942, v roce 1965 absolvoval studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ve specializaci matematická teorie.

Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Tichavský

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Petr Tichavský
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
system and signal theory, independent component analysis, blind source separation, application in biomedical signal processing and speech processing
Kontakty
Místnost: 
226
Linka: 
2292
Fax: 
286890300
Mail: 
tichavsk
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://si.utia.cas.cz/Tichavsky.html
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Šindelář

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research associate
Odborné zájmy (anglicky): 
theory of complexity and its application in probability and statistics, alternative theories of data processing
Kontakty
Fax: 
286890300
Mail: 
sindelar
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Swart

Jméno: 
Jan M.
Titul před jménem: 
Dr.
Oddělení: 
SI
Jan M. Swart
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vedoucí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
interacting particle systems, stochastic analysis
Odborné zájmy (česky): 
systémy částic, stochastická analýza
Kontakty
Místnost: 
112
Linka: 
2584
Fax: 
286890300
Mail: 
swart
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://staff.utia.cas.cz/swart/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Seidler

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
head of the department
Odborné zájmy (anglicky): 
stochastic analysis, stochastic partial differential equations
Odborné zájmy (česky): 
stochastické parciální diferenciální rovnice, dějiny exaktních věd
Kontakty
Místnost: 
122
Linka: 
2041
Fax: 
286890300
Mail: 
seidler
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://simu0292.utia.cas.cz/seidler/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Salaba

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research assistant
Odborné zájmy (anglicky): 
probability analysis for service, reliability
Kontakty
Místnost: 
119
Linka: 
2252
Fax: 
286890300
Mail: 
salaba
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne

Prokešová

Jméno: 
Michaela
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
postdoc
Odborné zájmy (anglicky): 
probability theory
Kontakty
Místnost: 
115
Linka: 
2396
Fax: 
286890300
Mail: 
prokesov
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Otáhal

Jméno: 
Antonín
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
AO_head_shot.jpg
Pozice anglicky: 
deputy director
Pozice česky: 
zástupce ředitele
Kontakty
Místnost: 
107
Linka: 
2408
Fax: 
286890378
Mail: 
otahal
Doména mailu: 
utia.cas.cz

Antonín Otáhal was born in Ostrava, Czech Republic, in 1955. He obtained the RNDr. degree (corresponding to M.Sc.) in Probability and Statistics from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 1979, and the CSc. degree (corresponding to Ph.D.) in Theoretical Cybernetics from the Czechoslovak Academy of Sciences in 1984.

Podrobnosti (česky): 
Antonín Otáhal se narodil v roce 1955 v Ostravě. V roce 1979 ukončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul RNDr. v oboru pravděpodobnost a statistika. Od roku 1979 byl vědeckým aspirantem v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1984 byl jmenován kandidátem fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. V ÚTIA pracoval na plný úvazek do roku 1993, kdy založil svou firmu a věnoval se podnikatelské činnosti (v oboru jazykového vzdělávání a překladů – přeložil cca 15 až 20 knih beletrie z angličtiny do češtiny). V té době pracoval v ÚTIA na částečný úvazek, zejména jako člen organizačního výboru Pražských konferencí o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech. Od roku 2007 pracuje opět na plný úvazek v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, tentokrát jako zástupce ředitele pro provoz.

Od roku 2007 je členem Ekonomické rady AV ČR.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Michálek

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
emeritus staff
Odborné zájmy (anglicky): 
random processes, statistical inference in stochastic processes, statistical process control
Kontakty
Místnost: 
124
Linka: 
2241
Fax: 
286890300
Mail: 
michalek
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Lachout

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Doc. RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
weak convergence of probability measures, asymptotic theory of random processes and fields, robust statistics
Kontakty
Místnost: 
204
Telefon: 
221913289
Linka: 
2440
Fax: 
286890300
Mail: 
lachout
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation