Institute of Information Theory and Automation

SI

Markovské procesy

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP176
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMTP578
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

Ergodická teorie

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP163
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

Seminář o stochastických evolučních rovnicích

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NSTP148
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba

Seminář je věnován novým výsledkům v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic a nekonečně rozměrné stochastické analýze. Pro doktorské studium.

Ondreját

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Kontakty
Místnost: 
121
Linka: 
2284
Mail: 
ondrejat
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Šnupárková

Jméno: 
Jana
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research assistant
Kontakty
Mail: 
snupjana
Doména mailu: 
gmail.com
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne

Hobza

Jméno: 
Tomáš
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
nonparametric density estimates
Kontakty
Mail: 
hobza
Doména mailu: 
fjfi.cvut.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Vrbenský

Jméno: 
Karel
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research assistant
Odborné zájmy (anglicky): 
computer science, optimal statistical algorithms
Kontakty
Místnost: 
119
Linka: 
2252
Mail: 
vrbensky
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Volf

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Doc.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
survival analysis, nonparametric regression, smoothing methods, statistical reliability testing
Kontakty
Místnost: 
206
Linka: 
2431
Mail: 
volf
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://simu0292.utia.cas.cz/volf/
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vajda

Jméno: 
Igor
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
SI
Igor Vajda
Pozice anglicky: 
research fellow
Odborné zájmy (anglicky): 
Information Theory, Asymptotic Statistics
Kontakty
Místnost: 
122
Linka: 
2204
Fax: 
286890300
Mail: 
vajda
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Impacted publications: list

Curriculum Vitae

English version

Narozen 1942, v roce 1965 absolvoval studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ve specializaci matematická teorie.

Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation