Institute of Information Theory and Automation

You are here

SI

Aplikovaná matematika

Faculty: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-14 14:22

Statistické metody řízení jakosti

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Current: 
Ne
2015-01-05 10:30

Náhodné procesy

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-05 10:30

Teorie informace

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2012-02-01 11:03

Statistická teorie informace

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ne

Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

2017-11-06 10:02

Markovské procesy

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

2017-11-20 08:03

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ne

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

2017-11-06 12:14

Ergodická teorie

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

2017-11-20 08:02

Seminář o stochastických evolučních rovnicích

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
doktorandský
Semester: 
oba
Current: 
Ano

Seminář je věnován novým výsledkům v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic a nekonečně rozměrné stochastické analýze. Pro doktorské studium.

2017-11-20 08:04

Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.

Position: 
research fellow
Kontakty
Room: 
Phone: 
266052284
Mail: 
2017-11-06 11:17

Pages

Subscribe to RSS - SI