Institute of Information Theory and Automation

You are here

SI

Anotations

Blind Source Separation

Blind Source Separation consists of recovering original signals from their mixtures when the mixing process is unknown. In biomedicine, namely in MEG and EEG signal processing, one of the most popular algorithms nowadays is SOBI (Second Order Blind Identification). We proposed a procedure for fast implementation of the Weights-Adjusted SOBI (WASOBI) algorithm for asymptotically optimal separation of Gaussian autoregressive (AR) sources.

2009-12-03 10:25

Pravděpodobnost a statistika

Faculty: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-14 14:22

Aplikovaná matematika

Faculty: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-14 14:22

Statistické metody řízení jakosti

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Current: 
Ne
2015-01-05 10:30

Náhodné procesy

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-05 10:30

Teorie informace

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2012-02-01 11:03

Statistická teorie informace

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ne

Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

2017-11-06 10:02

Markovské procesy

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

2017-11-20 08:03

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ne

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

2017-11-06 12:14

Ergodická teorie

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Course type: 
magisterský
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

2017-11-20 08:02

Pages

Subscribe to RSS - SI