Institute of Information Theory and Automation

You are here

Řízení dopravy změnou doby cyklu světelné signalizace

Traffic control using changes of the cycle time
Type of Work: 
disertační
Affiliation/Phone: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052358
Keywords: 
Dopravní oblast, řízení, optimalizace, světelná signalizace, doba cyklu
Tasks: 
  1. Seznamte se s literaturou, popisující řízení dopravy ve městech pomocí změny doby cyklu.
  2. Stanovte kriterium optimality provozu vhodné pro řízení změnou doby cyklu.
  3. Vytipujte a otestujte dopravní veličiny, které nejvíce souvisí s veličinami v kriteriu a dobou cyklu.
  4. Navrhněte varianty pro model dopravní oblasti s řízením doba cyklu.
  5. Pro každý z navržených modelů proveďte syntézu řízení.
  6. Výsledky řízení s jednotlivými modely porovnejte.

Řízení dopravy ve velkých městech je jedním z velice aktuálních problémů současnosti. Nárůst zejména automobilové dopravy způsobuje, že ve špičkách kolony automobilů rostou tak, cesty jsou blokovány a průjezd městem je silně omezen nebo zcela znemožněn. V takovéto situaci se běžné řízení poměrem zelené a červené na semaforech stává neúčinným a přechází se na řízení změnou doby cyklu semaforů. Při tomto způsobu řízení se částečně eliminuje zpoždění řidičů při rozjezdu na zelenou a tím se zvýší propustnost řízené oblasti. Na rozdíl od řízení poměrem zelené je řízení dobou cyklu založeno na nefyzikálních principech, které je třeba pro syntézu řízení modelovat.

Bibliography: 
1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16
and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64
web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf
2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005
web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf