Institute of Information Theory and Automation

You are here

Řešení zelených vln pro optimálně řízené křižovatky

Construction of the green waves for optimally controlled intersections
Type of Work: 
diplomová
Affiliation/Phone: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052358
Keywords: 
Řízení dopravy, dynamické řízení, zelené vlny
Tasks: 
  1. Seznamte se s hierarchickým systémem pro řízení dopravy ve městech.
  2. Připravte algoritmus konstrukce zelené vlny.
  3. Specifikujte omezení pro řízení křižovatek, podléhajících zelené vlně.
  4. Odvozený algoritmus otestujte.

Jednou z podmínek lepšího řízení dopravy jsou individuálně řízené křižovatky, a to v závislosti na okamžitém stavu dopravy. Samostatnost řízení křižovatek ale přináší řadu technických potíží. Jednou z nich je neustálé narušování synchronnosti křižovatek, které je nutné pro zachování zelené vlny.

Cílem této práce je zkonstruovat algoritmus konstrukce zelených vln pro oblast s dynamicky řízenými křižovatkami.

Bibliography: 
1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16
and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64
web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf
2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005
web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf