Institute of Information Theory and Automation

Preference pro upřednostněná vozidla v křižovatkách mikrooblasti

Název práce v Aj: 
Setting a priority to the preferred vehicles
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052358
Klíčová slova: 
Doprava ve městech, řízení, preferovaná vozidla

Kvalitní řízení dopravy ve městech je důležitou součástí boje proti postupujícímu ohrožení lidstva nesprávně využívanou technikou. Dobré řízení musí záviset na okamžitém stavu dopravy, musí mít přehled přes všechny související oblasti a musí brát v úvahu různé výjimečné stavy, popřípadě podle nich modifikovat své řízení.

Cílem této práce je testovat možnosti existujícího hierarchického řídícího systému preferovat ohlášená vozidla změnou vah v kritériu pro syntézu řízení.

Úkoly: 
  1. Seznamte se s hierarchickým řídícím systémem pro dopravu ve městech a upravte jej tak, aby bylo možno v průběhu řízení měnit váhy řídícího kriteria.
  2. V simulátoru AIMSUN testujte účinnost řízení preferovaných vozidel změnou váhy v kriteriu řízení.
  3. Testování vyhodnoťte a učiňte závěry
Literatura: 
1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16
and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64
web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf
2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005
web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf
Institute of Information Theory and Automation