Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bilance měřených vjezdů do mikrooblasti

Type of Work: 
bakalářská
Affiliation/Phone: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052358
Keywords: 
Dopravní mikrooblasti, délky kolon, řízení
Tasks: 
  1. Seznamte se s hierarchickým řídícím systémem pro městské mikrooblasti.
  2. Navrhněte metodu analýzy vjezdů do mikrooblasti
  3. Metodu otestujte, napište manuál k použití metody.

Dopravu ve vybrané městské oblasti je možné řídit například ovlivňováním délky front vozidel čekajících na zelenou. Tyto délky je možno postupně přepočítávat s určitou periodou vzorkování podle příjezdu vozidel a jejich odjezdů. Zatímco odjezdy jsme schopni odhadnout (jsou úměrné délce zelené a existují tzv. odjezdové modely), příjezdy je třeba buď měřit pomocí dopravních detektorů nebo, v některých případech, je možno je dopočítat z výjezdů předešlých křižovatek.

Cílem práce je nalézt algoritmus, který podle zadané topologie sledované oblasti a polohy vstupních detektorů určí, zda jsou na všech potřebných místech oblasti známa vstupní data, případně, kam je třeba detektor přidat, aby data ve všech místech oblasti byla známa.

Bibliography: 
1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16
and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64
web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf
2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005
web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf