Institute of Information Theory and Automation

Vývoj částicového Lagrangianovského modelu transportu znečištění na krátké vzdálenosti v atmosféře

Název práce v Aj: 
Development of Lagrangian Particle Model for transport of pollution in atmosphere
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052009
Klíčová slova: 
atmospheric dispersion, particle models, pollution propagation
Téma vhodné pro diplomovou práci pro studenty MFF UK, ČVUT FJFI a Fakulta strojní.
Úkoly: 
Jedná se o dílčí úkol grantu Bezpečnostního výzkumu.
Institute of Information Theory and Automation