Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vývoj částicového Lagrangianovského modelu transportu znečištění na krátké vzdálenosti v atmosféře

Type of Work: 
bakalářská
Supervisor: 
Affiliation/Phone: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052009
Keywords: 
atmospheric dispersion, particle models, pollution propagation
Tasks: 
Jedná se o dílčí úkol grantu Bezpečnostního výzkumu.
Téma vhodné pro diplomovou práci pro studenty MFF UK, ČVUT FJFI a Fakulta strojní.