Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modelově orientované řízení pro distribuované mechatronické systémy

Type of Work: 
diplomová
Affiliation/Phone: 
ÚTIA, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 / 26605 2310
Keywords: 
Distribuovaný mechatronický systém, prediktivní řízení, modelování, matematicko-fyzikální analýza
Tasks: 
1. Seznamte se a zvolte vhodné zpětnovazební řízení pro distribuovaný mechatronický systém. 2. Sestavte matematický popis modelové motorové jednotky. 3. Použijte nebo implementujte vybrané modelově orientované řízení v programovém prostředí MATLAB-Simulink.
Popis:
Průmyslová výroba se stále více realizuje zvyšujícím se počtem výrobních komponent obecně mechanických, elektromechanických, elektrických nebo elektronických. Komponenty tvoří obvykle jeden technologický celek. Může jít o manipulační, obráběcí, kvalitativně vyhodnocující, balicí a další jiné operace, v nichž komponenty representují samostatný nebo kooperující distribuovaný systém. Pro výše uvedené komponenty je označován jako distribuovaný mechatronický systém. Takový systém může být řízen na různých úrovních od jednoduchého manuálního a pevně daného řízení, přes logické zpětnovazební řízení až po vyšší soustavné zpětno-vazební řízení. Hlavní úlohou bývá obvykle ovládání několika motorových jednotek (pohonů) tak, aby pracovaly ve společném časovém harmonogramu.
Cílem tématu je návrh a příslušná technická dokumentace modelově orientovaného řízení několika nezávislých modelových motorových jednotek.
Note: 
Téma pro diplomovou práci.
Bibliography: 
1. Saleem, A.: Mechatronics System Design, Controller and control algo-rithm Selection, Philadelphia University, 2010. 2. Maciejowski, J., M.: Predictive Control with Constrains, Prentice Hall, London 2002. 3. Online Manuals: Using MATLAB, Simulink; The MathWorks, Inc. http://www.mathworks.com/. 4. Další plnotextové zdroje: http://as.utia.cas.cz/asc/ - Link to GPC pages.