Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modelově orientované řízení elektromotorů s permanentními magnety

Type of Work: 
diplomová
Affiliation/Phone: 
ČVUT, FEL, Karlovo nám. 13, Praha 2 / 22435 7223, ÚTIA, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 / 26605 2310
Keywords: 
Synchronní elektromotory s permanentními magnety, rychlostní řízení, silové řízení, prediktivní řízení, modelování, matematicko-fyzikální analýza
Tasks: 
1. Seznamte se se základními typy konstrukčního uspořádání synchronních elektromotorů s permanentními magnety. 2. Na základě matematicko-fyzikální analýzy sestavte vhodný matematický model synchronního motoru s permanentními magnety 3. Seznamte se se základy návrhu modelově orientovaného řízení a vyberte vhodný algoritmus pro řízení motorů. Uvažujte samostatně řízení na žá-danou polohu, rychlost i moment (sílu). 4. Vybraný algoritmus ověřte simulačně a v případě dostupnosti reálného elektromotoru ověřte i experimentálně.
Popis:
Poslední vývojový stupeň v oblasti elektromotorů reprezentují bezkartáčové střídavé motory označované jako synchronní motory s permanentními magnety (PMSM). Tyto motory se uplatňují často v řadě aplikací spojených s průmyslovou robotikou a obráběcími stroji a s poháněním dopravních prostředků.
Cílem tématu je sestavení vhodného matematického popisu PMSM motorů pro modelově orientované řízení a algoritmická implementace řízení.
Note: 
Téma pro diplomovou práci.
Bibliography: 
1. Freescale Semiconductor: 3-Phase PM Synchronous Motor Vector Con-trol Using a 56F80x, 56F8100, or 56F8300 Device, Application Note Rev. 3, 1/2005, http://cache.freescale.com/files/product/doc/AN1931.pdf. 2. Rossiter, J., A.: Model-Based Predictive Control – A Practical Approach, CRC Press, London 2003. 3. Další plnotextové zdroje: http://as.utia.cas.cz/asc - Link to GPC pages, http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/.