Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modely fronty na křižovatkách řízených světelnou signalizací

Type of Work: 
bakalářská
Affiliation/Phone: 
AS/2358
Tasks: 
  1. Seznamte se se stavem problematiky řízení dopravní signalizace pomocí pevného řízení.
  2. Zpracujte přehled hlavních modelů délky fronty na řízené křižovatce.
  3. Implemetujte Markovovský probabilistický model z TU Delft dle dostupné literatury.
  4. Model porovnejte s mikrosimulací dopravy v mikrosimulátoru Aimsun.

Odhad front na křižovatkách řízených dopravní signalizací je klasickým problémem v dopravním inženýrství a operačním výzkumu. Nicméně, obecná teorie schopna vysvětlit, jak se fronty tvoří a způsobují zpoždění pro řidiče stále chybí. Typicky, jsou dynamické fronty modelovány jako deterministické, kauzální jevy, a to za poměrně omezujících předpokladů, ovšem zejména v městských sítích, se zdaleka nejedná o jevy deterministické nebo jisté.

Cílem práce je prozkoumat probabilistický model založený na diskrétním Markovovském řetězci, publikovaný pracovníky TU Delft v roce 2010.

Bibliography: 
  1. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.
  2. Viti, F., van Zuylen, H.J. Probabilistic models for queues at fixed control signals. Transportation Research Part B (2009), doi:10.1016/j.trb.2009.05.001
  3. Viti, F., Van Zuylen, H.J., 2004. Modeling queues at signalized intersections. Transportation Research Record 1883, 68–77.
  4. Rouphail, N., Tarko, A., Li, J., 2000. Traffic flow at signalized intersections. In: Lieu, H. (Ed.) Revised Monograph of Traffic Flow Theory (chapter 9). Update and Expansion of the Transportation Research Board (TRB) Special Report 165.