Skip to main content
top

BSc./Mgr. Téma: Neuronové sítě pro analýzu stavu plasmatu v Tokamaku (Šmídl)

Type of Work
bachelor
diploma
Affiliation/Phone
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052420
Keywords
strojové učení, neuronové sítě, model plasmatu

Modelování stavu plasmatu v Tokamaku je náročné díky velkému množství fyzikálních dějů a neúplnému měření. Simulační nástroje vyžadují velké množství času na výpočet. Cílem práce je ověřit možnosti využití neuronových sítí jako univerzálního aproximátoru. Klasické neuronové sítě byly aplikovány již na několik problémů v oblasti diagnostiky plasmatu, použití nových architektur, např. transformerů je stále neprověřené. Práce se bude zabývat aplikací nejnovějších metod na problém detekce stavu udržení plasmatu (H-mode, L-mode, ELM). Datová sada je připravena a jsou k dispozici i implementace předchozích architektur neuronových sítí.

Bibliography

Matěj Zorek, Vít Škvára, Václav Šmídl, Tomáš Pevný, Jakub Seidl, Ondřej Grover. Semi-supervised Deep networks for plasma state identification. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2022 F Matos, V Menkovski, F Felici, A Pau, F Jenko, TCV Team, EUROfusion MST1 Team,et al. Classification of tokamak plasma confinement states with convolutional recurrent neural networks. Nuclear Fusion, 60(3):036022, 2020. Zerveas G, Jayaraman S, Patel D, Bhamidipaty A, Eickhoff C. A transformer-based framework for multivariate time series representation learning. InProceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining 2021 Aug 14 (pp. 2114-2124).

Submitted by neuner on