Institute of Information Theory and Automation

award

Chevalier dans ľordre des Palmes Academiques Medal to Vladimír Kučera

Palmes Academiques medal

In 2006, Professor Vladimír Kučera was awarded the prestigious medal Chevalier dans ľordre des Palmes Académiques established by Napoleon Bonaparte in 1808. See the ceremony picture.

Gold Felber medal 2006 of the Czech Technical University to Vladimír Kučera

 Vladimír Kučera

Professor Vladimír Kučera was awarded the Gold Felber medal of the Czech Technical University in 2006.

Diploma to Petr Augusta in Saint Petersburg 2006

Petr Augusta

Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic Control for Theoretical Contribution in Saint Petersburg, Russia, May 17–19, 2006.

Medaile Bernarda Bolzana udělena Jiřímu Outratovi

Jiří Outrata

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 24. září 2007 doc. Jiří V. Outrata. Nejlepších výsledků dosáhl v oblasti, která se dnes nejčastěji označuje pojmem moderní variační analýza. Obsahuje moderní výsledky dosažené při studiu složitých úloh, jež se vyskytují při řešení praktických problémů: optimalizačních úloh, variačních nerovností a ekvilibrií, které se týkají především nehladkých funkcí a mnohoznačných zobrazení.

Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi

Jan Flusser

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Prémie Otto Wichterleho 2002 udělena Tomáši Sukovi

Tomáš Suk

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006

Ing. Tomáši Sukovi, CSc.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Hlávkova cena 2003 udělena Barbaře Zitové

Barbara Zitová

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získala v roce 2003

RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi

Filip Šroubek

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Prémie Otto Wichterleho 2006 udělena Barbaře Zitové

Barbara Zitová

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006

RNDr. Barbaře Zitové, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Prémie Otto Wichterleho 2003 udělena Martinu Kružíkovi

Martin Kružík

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2003

RNDr. Martinovi Kružíkovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation